Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ta stran se prevaja. Medtem preberite najnovejšo različico v angleščini.

Pregled izobraževanja in usposabljanja

V Pregledu izobraževanja in usposabljanja Evropska komisija vsako leto analizira razvoj sistemov izobraževanja in usposabljanja po EU.

V Pregledu so zbrani najnovejši razpoložljivi podatki in drugi dokazi ter najnovejše informacije o nacionalnih ukrepih politike. Uporabljajo se za spremljanje strateškega okvira evropskega izobraževalnega prostora, pri čemer je izdaja Pregleda za leto 2022 del poročila o napredku na področju evropskega izobraževalnega prostora.

Pregled izobraževanja in usposabljanja je sestavljen iz naslednjih delov:

Primerjalno poročilo: napredek pri doseganju ciljev na ravni EU

S primerjalnim poročilom Pregleda izobraževanja in usposabljanja se spremlja napredek pri doseganju ciljev na ravni EU, ki so bili dogovorjeni v strateškem okviru evropskega izobraževalnega prostora. Določenih je bilo sedem takšnih ciljev. To poročilo jih dopolnjuje s številnimi podpornimi kazalniki za pojasnitev konteksta in morebitnih vzvodov politike.

Poleg tega izdaja za leto 2022 uvaja povsem nov kazalnik na ravni EU, ki se lahko uporablja za merjenje pravičnosti sistemov izobraževanja in usposabljanja v EU.

Poročila o posameznih državah: vaša država

Poročila o posameznih državah Pregleda izobraževanja in usposabljanja zajemajo nedaven in tekoči razvoj politik na vseh ravneh izobraževanja v 27 državah članicah EU. Bralcem in bralkam ponujajo bolj poglobljen vpogled v uspešnost držav glede na cilje na ravni EU, dogovorjene v strateškem okviru evropskega izobraževalnega prostora.

Poročila o posameznih državah temeljijo na najnovejših razpoložljivih kvantitativnih in kvalitativnih dokazih.

Nabor orodij Pregleda: ključni kazalniki

Nabor orodij vključuje pregled ključnih kazalnikov, uporabljenih v Pregledu izobraževanja in usposabljanja. Osvetljuje kontekst področij ciljev na ravni EU in kazalnikov ter prispeva k boljšemu vseevropskemu poznavanju sistemov izobraževanja in usposabljanja po državah članicah in njihove raznolikosti. Poleg tega bralcem in bralkam omogoča vpogled v primerjalno analizo, ki jo je izvedla Evropska komisija.

Education and Training Monitor 2023

The edition presents the European Commission's latest analysis of how education and training systems evolve across the EU.

Read the Education and Training Monitor  

Več informacij

Najnovejši in personalizirani nabori podatkov, zemljevidi in grafikoni v zvezi s cilji na ravni EU na področju izobraževanja in usposabljanja so na voljo na spletišču Eurostata.

Mreža Eurydice objavlja informacije o nacionalnih izobraževalnih politikah in sistemih v državah članicah EU ter primerjalna poročila o posebnih temah, kazalnikih in statistiki (vključno s strukturnimi kazalniki za spremljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi).

Spremljajte program Erasmus+ na Twitterju in si oglejte #ETMonitor za več informacij.

Za vprašanja pišite na e-naslov eac-monitor@ec.europa.eu.