Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Informácie o zdrojoch a nástrojoch

EÚ zhromažďuje značné množstvo informácií týkajúcich sa vzdelávania, odbornej prípravy a profesionálneho rozvoja vo všetkých členských štátoch. Zdieľanie týchto poznatkov a zabezpečenie zdrojov potrebných na to, aby sa občania mohli vzdelávať, respektíve prehlbovať svoje vzdelanie, má kľúčový význam.

Bez potrebných financií je cesta k vytúženému vzdelaniu často zahataná. Preto je mimoriadne dôležité, aby mali terajší a budúci študenti prístup k informáciám o financovaní

Na tejto stránke nájdete výber nástrojov a zdrojov na podporu mnohých vzdelávacích programov, ktoré EÚ ponúka. Sú tu tiež dostupné komplexné dokumenty podporujúce politiky EÚ v oblasti vzdelávania vrátane výskumných správ a štatistických záznamov.