Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Podnikanie vo vzdelávaní

Ako EÚ podporuje podnikateľské vzdelávanie?

Podnikavosť je pre občanov EÚ cennou zručnosťou, keďže prispieva k ich osobnému aj profesionálnemu rozvoju. Podnikateľské vzdelávanie je kľúčové pre konkurencieschopnú Európu a pre jej kontinuálny hospodársky rast.

Presadzovanie podnikania ako kľúčovej kompetencie v rámci vzdelávania podporuje občanov EÚ v podnikateľskej činnosti, v hľadaní inovatívnych riešení spoločenských problémov a v navrhovaní výrobkov s pridanou sociálno-ekonomickou hodnotou.

Podnikanie sa podporuje prostredníctvom viacerých akcií v rámci programu Erasmus+, ktoré sú určené pre študentov, ako aj pre účastníkov odbornej prípravy a strategických partnerských projektov v zahraničí. EÚ vytvorila súbor usmernení na podporu témy podnikania vo vzdelávaní a odbornej príprave.

Okrem toho vzniklo niekoľko nástrojov, ktoré podporujú rozvoj podnikateľského zmýšľania občanov EÚ a ku ktorým patrí HEInnovate, nástroj určený pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania.