Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Akčný plán digitálneho vzdelávania – opatrenie 12

Stáže v rámci iniciatívy Digitálna príležitosť

90 % pracovných miest vo všetkých odvetviach si vyžaduje určitú úroveň digitálnych zručností, no 42 % európskych občanov nemá ani základné digitálne zručnosti (Európska komisia, 2021).

Podniky v celej Európe majú problémy nájsť kvalifikovaných pracovníkov, ktorí by prispeli k realizácii digitálnej transformácie. V roku 2017 vyše polovica (53 %) podnikov, ktoré prijali do zamestnania alebo sa snažili prijať do zamestnania odborníkov na informačné komunikačné technológie (IKT), mala s obsadením týchto voľných miest problémy. 

Ciele 

Európska komisia spustila v roku 2018 pilotný projekt na riešenie tohto problému, tzv. stáže v rámci iniciatívy Digitálna príležitosť, s cieľom poskytnúť vysokoškolským študentom a čerstvým absolventom vo všetkých odboroch príležitosť získať praktickú odbornú prax v digitálnych oblastiach, ktoré požaduje trh práce. 

Táto iniciatíva poskytuje stážistom príležitosť posilniť si zručnosti špecifické pre informačné a komunikačné technológie v oblastiach, ako napríklad kybernetická bezpečnosť, veľké dáta, kvantové technológie a strojové učenie, a podnikom umožňuje zlepšiť si digitálne zručnosti v oblastiach, do ktorých patrí tvorba webových stránok, digitálny marketing a vývoj softvéru. 

Od spustenia iniciatívy v roku 2018 do konca roka 2020 absolvovalo stáž v zahraničí v rámci programu Erasmus+ s cieľom získať digitálne zručnosti orientované na budúcnosť približne 20 000 vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov z rôznych študijných odborov.

Program stáží v rámci iniciatívy Digitálna príležitosť sa v roku 2021 rozšíril tak, aby sa vzťahoval nielen na vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov, ale aj na zamestnancov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a na študentov/čerstvých absolventov odborného vzdelávania a prípravy (OVP). V roku 2022 sa program ďalej rozšíril na zamestnancov inštitúcií OVP, škôl a inštitúcií vzdelávania dospelých.

Hlavné aktivity

Očakávané výsledky

  • Posilnenie digitálnych zručností študentov OVP, vysokoškolských študentov a čerstvých absolventov týkajúcich sa ich študijných odborov, ako aj obohatenie digitálnych pedagogických zručností zamestnancov škôl, inštitúcií OVP, vysokých škôl a inštitúcií vzdelávania dospelých.

Harmonogram

  • Opatrenie sa začalo realizovať v roku 2021 a bude pokračovať do roku 2027 v podobe všeobecných výziev v rámci programu Erasmus+. 

Financovanie

Toto opatrenie je financované z programu EÚ Erasmus+.

Kontaktujte nás

Ak chcete zistiť viac o tomto akčnom pláne, môžete sa na nás obrátiť e-mailom na adrese EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sledujte EUDigitalEducation na Twitteri, kde nájdete najnovšie správy a novinky o tomto opatrení a celom akčnom pláne digitálneho vzdelávania.

 

Súvisiaci obsah