Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciatíva „Európske univerzity“

Čo znamená iniciatíva „Európske univerzity“?

Situácia v oblasti vzdelávania sa v Európe mení. Lídri EÚ načrtli víziu vzdelávania a kultúry na samite v Göteborgu v roku 2017. Európska rada vo svojich záveroch z decembra 2017 vyzvala členské štáty, Radu a Komisiu, aby prijali viaceré iniciatívy, okrem iného napríklad:

„... posilniť strategické partnerstvá medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania naprieč EÚ a podnecovať k tomu, aby sa do roku 2024 vytvorilo približne dvadsať „Európskych univerzít“ pozostávajúcich zo sietí univerzít v celej EÚ vytvorených zdola nahor, ktoré umožnia študentom získať titul kombináciou štúdií vo viacerých krajinách EÚ, a prispejú tak k medzinárodnej konkurencieschopnosti európskych univerzít“.

Reakciou na túto výzvu je iniciatíva „Európske univerzity“, ktorú spoločne vytvorili inštitúcie vyššieho vzdelávania, študentské organizácie, členské štáty a Komisia. Dnes je jednou z hlavných iniciatív v rámci snahy EÚ o vybudovanie európskeho vzdelávacieho priestoru.

 

Váš prehliadač nepodporuje tento video formát.

Čo sú „európske univerzity“?

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie, ktoré sa stanú univerzitami budúcnosti, budú sa v nich podporovať európske hodnoty a identita a mali by priniesť revolúciu v kvalite a konkurencieschopnosti európskeho vysokoškolského vzdelávania. Na dosiahnutie tohto významného kroku vpred testuje Komisia rôzne modely spolupráce európskych univerzít, pričom ohlásila dve výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+. Tieto aliancie budú:

  • zahŕňať partnerov zo všetkých typov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania a pokrývať široký geografický priestor naprieč Európou,
  • založené na spoločnom vytýčení dlhodobej stratégie zameranej na udržateľnosť, excelentnosť a európske hodnoty,
  • poskytovať učebné osnovy sústredené na študentov poskytnuté spoločne v rámci univerzitných areálov, kde si môžu študenti pochádzajúci z rôznych prostredí vybudovať vlastné programy a zažiť mobilitu na všetkých študijných úrovniach,
  • prijímať prístup založený na výzvach, podľa ktorého môžu študenti, akademickí pracovníci a externí partneri spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch a riešiť najväčšie problémy, ktorým Európa v súčasnosti čelí.

Výsledky prvej výzvy

Konečné výsledky výzvy na rok 2019 boli uverejnené v júni 2019. Z 54 doručených žiadostí bolo vybraných prvých 17 aliancií európskych univerzít zahŕňajúcich 114 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v 24 členských štátoch. Viac informácií nájdete v úplnom znení tlačovej správy.

Výsledky druhej výzvy

Výsledky výzvy na rok 2020 sú už teraz uverejnené. Zo 62 prijatých žiadostí bolo vybraných 24 nových aliancií európskych univerzít zahŕňajúcich 165 inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v 26 členských štátoch a ďalších krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe Erasmus+. Viac informácií nájdete v úplnom znení tlačovej správy.

Spolu 41 aliancií európskych univerzít otestuje rôzne modely koncepcie európskych univerzít a preskúma ich potenciál transformovať vysokoškolské vzdelávanie. Iniciatíva „Európske univerzity“ sa bude naplno vykonávať a rozširovať v rámci ďalšieho programu Erasmus 2021 – 2027. Viac informácií nájdete v informačnom prehľade Komisie o iniciatíve.
 

Váš prehliadač nepodporuje tento video formát.