Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Návrh odporúčania Rady o budovaní mostov pre účinnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe

Available languages (1)

Návrh odporúčania Rady o budovaní mostov pre účinnú spoluprácu v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Európe

Slovak