Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Monitorul educației și formării

Ce este Monitorul educației și formării

Pentru al 9-lea an consecutiv, Monitorul educației și formării reunește o gamă largă de date pentru a indica evoluția sistemelor naționale de educație și formare în Uniunea Europeană (UE).

Raportul măsoară progresele înregistrate de țările membre în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor Cadrului strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării profesionale (ET 2020). De asemenea, furnizează informații despre măsurile luate în domeniul educației în contextul Semestrului european.

În Monitor sunt propuse și reforme de politică care pot face ca sistemele naționale de educație și formare să se adapteze mai bine la nevoile societății și ale pieței forței de muncă.

În plus, raportul contribuie la identificarea domeniilor în care finanțarea UE pentru educație, formare și competențe ar trebui să fie direcționată cu ajutorul următorului buget pe termen lung al UE (CFM-cadrul financiar multianual).

În Monitor sunt furnizate date comparative între țări și 27 de rapoarte de țară aprofundate.

Ediția din 2020

Comisara Mariya Gabriel a prezentat Monitorul educației și formării 2020 în cadrul conferinței DigiEduHack din 12 noiembrie 2020.

Ediția din acest an a Monitorului educației și formării este ultima din cadrul strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării. Țările europene au înregistrat progrese considerabile în ceea ce privește rata de participare la educație, de la stabilirea criteriilor de referință ale UE în 2009.

Tema principală a Monitorului 2020 este educația digitală și competențele digitale. Aceasta abordează, de asemenea, impactul închiderii școlilor și al educației la distanță în contextul pandemiei de COVID-19.

Cu toate acestea, aproximativ 20 % din elevii în vârstă de 15 ani din Europa sunt încă expuși riscului de sărăcie educațională, deoarece nu dispun de competențe de bază în alfabetizare și matematică sau de cunoștințe suficiente în disciplinele științifice. 

Publicațiile Monitorului educației și formării 2020 (rapoarte de țară și ale UE, rezumat, fișă informativă a UE, infografice ale UE, broșură privind criteriile de referință ale UE, seturi de date, hărți și diagrame personalizabile realizate de Eurostat) sunt disponibile în limba engleză și în limbile naționale respective, într-un format html accesibil, pe site-ul Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene.

Informații suplimentare

Pentru mai multe informații despre ediția din 2020, vă invităm să citiți comunicatul de presă al Comisiei.

Citiți versiunea integrală a ediției din 2019 a Monitorului educației și formării.

Pentru a avea acces la seturile de date actualizate și personalizabile și la hărțile și graficele referitoare la criteriile de referință ale UE în domeniul educației și formării, accesați Eurostat.

Rețeaua Eurydice publică informații despre politicile și sistemele naționale de educație din statele membre ale UE, precum și rapoarte comparative pe tematici, indicatori și statistici (inclusiv indicatori structurali pentru monitorizarea sistemelor de educație și formare din Europa).

Pentru întrebări privind Monitorul, vă rugăm să contactați: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>