Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Limbi străine pentru creștere și locuri de muncă

Un ingredient al succesului pentru cetățeni și întreprinderi

Competențele lingvistice și de comunicare sunt extrem de importante atât pentru cetățeni, cât și pentru întreprinderi.

Firme europene pierd deseori contracte din cauza faptului că nu sunt familiarizate cu alte limbi și culturi. Este clar necesară o abordare strategică a comunicării multilingve.

Tinerii care învață limbi străine pot studia și se pot forma în străinătate. Ei au astfel atât posibilitatea de a urma stagii de formare în anumite discipline, cât și pe aceea de a-și consolida competențele lingvistice și abilitățile de comunicare interculturală, ceea ce le conferă un plus de valoare în fața angajatorilor.

Un nou studiu UE privind impactul programului de mobilitate pentru studenți Erasmus demonstrează că absolvenții cu experiență peste hotare au șanse mult mai bune pe piața tot mai internațională a muncii.

Ce face UE pentru a îmbunătăți competențele lingvistice

Pentru a ajuta cetățenii și întreprinderile din UE să-și dezvolte competențele de care este nevoie pe piața actuală a muncii, Comisia Europeană cooperează atât cu părțile interesate din sectorul educației, cât și cu cele din sectorul ocupării forței de muncă. De exemplu, a creat Panorama competențelor – o platformă UE cu informații clare, fiabile și la zi despre piața muncii, prin care autoritățile naționale, organizațiile patronale și cele sindicale contribuie la prognozarea competențelor deficitare (inclusiv lingvistice) din diverse sectoare.

  • În cadrul Strategiei Europa 2020, clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor („ESCO”) sprijină angajatorii și viitorii angajați prin descrierea, identificarea și clasificarea ocupațiilor, a competențelor și a calificărilor profesionale relevante pentru piața forței de muncă și pentru sistemele de educație și formare profesională din UE. Proiectul de realizare a acestei clasificări beneficiază de sprijinul Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP).
  • Pentru a acoperi cererea în creștere de lingviști specializați, Comisia colectează date și prin intermediul studiilor despre competențele lingvistice, competitivitatea și capacitatea de inserție profesională în UE. În plus, ea încearcă să stabilească legături între universități și utilizatorii de servicii lingvistice, de exemplu prin intermediul Forumului Translating Europe.
  • De asemenea, Comisia a coordonat o platformă de afaceri care a transmis informații relevante Rețelei pentru promovarea de strategii lingvistice pentru competitivitate și ameliorarea integrării profesionale (CELAN). Obiectivul acesteia a fost de a identifica nevoile lingvistice ale întreprinderilor și salariaților din UE și de a propune instrumente care să ajute la satisfacerea acestor nevoi.
  • Apoi, grupul de lucru tematic „Limbi străine pentru locuri de muncă” a publicat un raport consacrat ofertei de competențe de comunicare multilingvă de pe piața muncii.
  • Potrivit constatărilor celor mai recente două rapoarte ample ale UE privind limbile străine și capacitatea de inserție profesională (Studiu privind nivelul de competență în materie de limbi străine și capacitatea de inserție profesională și Limbile străine și capacitatea de inserție profesională), există o legătură directă între competențele lingvistice și probabilitatea de a găsi un loc de muncă. Se confirmă că o bună cunoaștere a unor limbi străine este un factor important pentru dezvoltarea profesională a cetățenilor UE. Rapoartele oferă, de asemenea, analize ale cererii de competențe lingvistice de pe piața muncii și recomandări privind căile prin care pot fi sprijiniți angajatorii și angajații în acest sens.
  • Programul Erasmus+ este un alt mijloc prin care Comisia promovează limbile străine ca motor al creșterii economice.