Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă

Despre ce este vorba?

Studiul limbilor străine de la o vârstă fragedă poate accelera procesul de asimilare a acestora, poate îmbunătăți capacitatea copiilor de a se exprima în limba maternă și îi poate ajuta să obțină rezultate mai bune și în alte domenii. Iată de ce miniștrii educației din statele membre ale UE sprijină învățarea a cel puțin două limbi străine de la o vârstă fragedă.

De ce este necesar acest lucru?

Pe lângă faptul că pune bazele pentru studiile ulterioare, învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă poate influența atitudinile față de alte limbi și culturi. Iată principalul motiv pentru care inițiativele Comisiei Europene promovează învățarea timpurie a limbilor străine și sprijină cercetarea suplimentară în acest domeniu.

Măsuri luate până în prezent

În cadrul Comisiei există un grup alcătuit din experți naționali în domeniul învățării limbilor străine începând de la nivel preșcolar. Membrii grupului fac schimb de informații referitoare la situația din diferite țări și elaborează recomandări și orientări cu privire la modul de punere în aplicare a politicilor respective. Concluziile discuțiilor și rezultatele activității grupului au fost publicate în 2011 într-un manual de politici.

În mai 2018, Comisia Europeană a adoptat o propunere de recomandare a Consiliului privind sistemele de înaltă calitate de educație și îngrijire a copiilor preșcolari. Ea se bazează pe lucrările anterioare în acest domeniu, în special pe Principiile esențiale ale unui cadru de calitate pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari, așa cum au fost propuse de un grup de lucru format din experți naționali în 2014.

Care sunt următoarele etape?

Programul Erasmus+ aduce noi oportunități de creare a unor parteneriate strategice în domeniul învățării limbilor străine de la o vârstă fragedă.

Această temă este discutată și în cadrul strategiei mai generale a Comisiei Europene pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari.