Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Îmbunătățirea calității și echității în educație și formare

Toți cetățenii din UE au dreptul la educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții de înaltă calitate și incluzive.

Inițiative pentru calitate și echitate

Slide

Ce face UE pentru a îmbunătăți calitatea și echitatea

Investiții de calitate în educație și formare

Stimularea rezultatelor în materie de educație, a incluziunii și a eficienței cheltuielilor naționale pentru educație și formare reprezintă o prioritate de vârf a Comisiei Europene.

Inițiative lingvistice europene

Comisia promovează predarea și învățarea limbilor străine și bogata diversitate lingvistică a Europei prin diverse inițiative.

Competențele-cheie pentru învățarea continuă

Comisia colaborează cu statele membre UE pentru a promova competențele-cheie, cunoștințele și perspectivele care să favorizeze învățarea pe tot parcursul vieții.

Grupurile de lucru

Mai multe despre ce fac grupurile de lucru privind cadrul strategic al spațiului european al educației pentru îmbunătățirea calității și a echității în educație și formare.

Îmbunătățirea calității și a echității

Resurse în materie de calitate și echitate

Alăturați-vă comunității!

Platforma „School Education Gateway”

Informații la zi pe platforma online destinată profesioniștilor cercetătorilor și factorilor de decizie din domeniul educației. Accesați platforma School Education Gateway

Platforma eTwinning

Un spațiu dedicat comunicării, colaborării și dezvoltării de proiecte, dedicat profesorilor și personalului școlilor din Europa. Explorați eTwinning

 

Finanțare UE

  • Erasmus+ este programul UE pentru educație, formare, tineret și sport în Europa.

  • Acțiunile Jean Monnet se desfășoară în cadrul programului Erasmus+ pentru a sprijini predarea, învățarea, cercetarea și dezbaterile cu privire la diverse aspecte legate de Uniunea Europeană.

Implicați-vă

Portalul european pentru tineret

Aflați mai multe despre drepturile voastre, despre incluziunea în educație și despre acțiunile pentru tineret. Către Portalul european pentru tineret

Corpul european de solidaritate

Acțiunile dedicate incluziunii și diversității din cadrul programului „Corpul european de solidaritate”. Către site-ul web al Corpului european de solidaritate