Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 6

În prezent, sistemele de inteligență artificială (IA) fac parte din cotidian. Deoarece aceste sisteme continuă să se dezvolte și utilizarea datelor crește, este foarte important să le înțelegem mai bine impactul asupra lumii în care trăim, inclusiv asupra educației și formării. 

IA are un mare potențial de transformare a educației și formării pentru studenți, profesori și personalul didactic. De exemplu, IA ar putea contribui la reducerea părăsirii timpurii a școlii, ar putea compensa dificultățile de învățare și ar putea sprijini profesorii prin posibilitatea de învățare diferențiată sau individualizată oferită de aplicațiile de învățare a limbilor străine, de tehnologiile de sinteză vocală (text-to-speech), prin mentorii IA pentru cursanți și multe altele. 

Pe măsură ce se întâmplă acest lucru, este din ce în ce mai necesar ca elevii, cercetătorii și cadrele didactice să posede cunoștințe de bază în domeniul IA și al utilizării datelor, pentru a putea utiliza aceste tehnologii într-un mod pozitiv, critic și etic și pentru a le putea valorifica întregul potențial. 

Obiective 

Pentru a ajuta cetățenii să înțeleagă potențialul aplicațiilor bazate pe IA și pe utilizarea datelor în domeniul educației și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la posibilele riscuri, Comisia Europeană va elabora orientări în materie de etică privind IA și utilizarea datelor în domeniul predării și învățării. 

De asemenea, Comisia va sprijini activitățile de cercetare și inovare aferente prin intermediul programului Orizont Europa și va dezvolta un program de formare pentru cercetători și elevi cu privire la aspectele etice ale IA și ale utilizării datelor. 

Activități de bază

 • Constituirea unui grup de experți în vederea elaborării unor orientări în materie de etică privind IA și utilizarea datelor în educație și formare, care vor fi comunicate cadrelor didactice
 • Sprijinirea activităților relevante în cadrul programului Orizont Europa, printre care se numără:
  • o cerere de propuneri privind formarea – „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Asigurarea fiabilității și încrederii în calitatea expertizei în domeniul eticii în materie de cercetare în contextul noilor tehnologii/tehnologiilor emergente” („HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies”)
  • o cerere privind realitatea extinsă în domeniul educației și formării

Rezultate preconizate/obiective

 • Promovarea utilizării într-un mod etic a IA și a datelor în scopul predării și al învățării 
 • Consolidarea competențelor și a cunoștințelor cu privire la „etică de la stadiul conceperii IA” în rândul studenților și cercetătorilor, însoțită de un obiectiv de 45 % participare a femeilor în activitățile de formare
 • Încurajarea utilizării realității extinse în domeniul educației și formării 

Calendar

 • Iulie 2021 – prima reuniune a grupului de experți 
 • Iunie 2022 – reuniunea finală a grupului de experți 
 • Septembrie 2022 – elaborarea orientărilor în materie de etică privind inteligența artificială (IA) și utilizarea datelor în domeniul predării și învățării pentru cadrele didactice
 • Până la finalul anului 2021 – lansarea cererii de propuneri „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Asigurarea fiabilității și încrederii în calitatea expertizei în domeniul eticii în materie de cercetare în contextul noilor tehnologii/tehnologiilor emergente” („HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies”) 
 • Până la finalul anului 2021 – lansarea cererii privind realitatea extinsă (XR) în domeniul educației și formării 

Finanțare

Această acțiune este finanțată de programele Erasmus+ și Orizont Europa ale UE.

Intrați în legătură cu noi

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți @EUDigitalEdu pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.


Imagini header: © Uniunea Europeană, 2021.