Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Planul de acțiune pentru educația digitală – Acțiunea 10

Propunere de recomandare a Consiliului privind îmbunătățirea predării competențelor digitale în cadrul educației și formării

Progresul tehnologic a sporit exponențial nevoia de aptitudini și competențe digitale la toate nivelurile economiei și societății. Cu toate acestea, nivelurile competențelor digitale rămân insuficiente.

Obiectivele ambițioase stabilite în cadrul Busolei pentru dimensiunea digitală 2030 și în Rezoluția Consiliului privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării se axează pe nivelul de competențe digitale pentru diferite categorii de populație – de exemplu, profesioniștii, adulți sau tinerii aflați în câmpul muncii.

Implementarea acestor inițiative presupune ca sistemele de educație și formare să își intensifice eforturile de a oferi aptitudini și competențe digitale unui număr cât mai mare de elevi, de la vârste tot mai fragede. 

Obiective 

Statele membre ale Uniunii Europene (UE) se confruntă cu probleme comune privind nivelul competențelor digitale ale cetățenilor lor și capacitatea sistemelor lor de educație și formare de a sprijini cursanții să își dezvolte competențele digitale de care au nevoie pentru a trăi, munci și învăța.

Îmbunătățirea ofertei de competențe digitale

Pentru a încuraja europenii să dezvolte competențe digitale de bază, intermediare și avansate prin educație și formare, Comisia Europeană va elabora o propunere de recomandare a Consiliului privind îmbunătățirea ofertei de cursuri de dezvoltare a competențelor digitale în educație și formare. 

Inițiativa va defini pașii necesari pentru promovarea dezvoltării competențelor digitale de la o vârstă fragedă și în toate etapele educației și formării. Ea va include utilizarea de instrumente UE pentru a investi în dezvoltarea profesională a profesorilor.

Recomandarea, va încuraja, de asemenea, schimbul de bune practici privind metodele de instruire, punând accentul inclusiv pe informatică de înaltă calitate la toate nivelurile de educație, va stimula dialogul cu societatea civilă și cu industria privind elaborarea de bune practici și îndeplinirea nevoilor noi și emergente în materie de competențe.

Activități principale

 • Raportul Centrului Comun de Cercetare (JRC) intitulat „Revizuirea gândirii computaționale în educația obligatorie” (publicat în martie 2022)
 • Studiul Eurydice privind informatica în învățământul școlar (septembrie 2022)
 • Propunerea de Recomandare a Consiliului privind îmbunătățirea predării competențelor digitale în cadrul educației și formării (primul trimestru al anului 2023)

Rezultate preconizate

 • Propunerea unor căi pentru a oferi, în mod coerent, cursuri de dezvoltare a competențelor digitale în educație și formare
 • Crearea orientărilor cu privire la informatică văzută ca materie, care să includă principiile, conceptele și practicile de predare și de învățare
 • Ajungerea la un acord cu privire la o viziune coerentă și o terminologie comună în legătură cu furnizarea de cursuri de informatică tuturor elevilor din Europa
 • Contribuirea la obiectivele privind competențele digitale ale Busolei pentru dimensiunea digitală și ale Spațiului european al educației prin influențarea pozitivă a nivelului competențelor digitale ale cetățenilor europeni, precum și a numărului de studenți și cursanți bărbați și femei care vor lua în considerare o carieră în sectorul tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC)

Calendar

 • octombrie 2021 - martie 2022 – actualizarea raportului JRC cu privire la gândirea computațională
 • martie - septembrie 2022 – desfășurarea de consultări specifice cu părțile interesate
 • septembrie 2022 – publicarea unui raport Eurydice privind informatica în învățământul școlar
 • ianuarie - martie 2023 – propunerea unei recomandări a Consiliului privind îmbunătățirea furnizării de competențe digitale 

Finanțare

Această acțiune este finanțată de programul Erasmus+ al UE.

Intrați în legătură cu noi

Dacă doriți să obțineți mai multe informații în legătură cu această acțiune, scrieți-ne un e-mail la adresa EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Urmăriți @EUDigitalEdu pe Twitter pentru ultimele noutăți și evoluții cu privire la această acțiune și la întregul Plan de acțiune pentru educația digitală.

 

Conținut conex