Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Asigurarea calității

De ce este importantă asigurarea calității în educația școlară? 

Asigurarea calității implică revizuirea sistematică a modului în care este furnizată educația, pentru a menține și îmbunătăți calitatea, echitatea și eficiența acesteia. Ea include autoevaluarea școlii, evaluarea externă (inclusiv inspecții), evaluarea cadrelor didactice și a directorilor și evaluarea elevilor.

Dezvoltarea unor sisteme solide de asigurare a calității este esențială pentru a sprijini o educație de înaltă calitate și incluzivă în cadrul unui Spațiu european al educației. De asemenea, este important să sprijinim punerea în aplicare a recomandărilor din 2018 ale Consiliului privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții și promovarea valorilor comune, inclusiv a educației și a dimensiunii europene a predării.

Mai mult, de asigurarea calității depinde crearea condițiilor necesare pentru a facilita mobilitatea studenților în Europa, în special prin creșterea transparenței și a încrederii. Asigurarea calității joacă un rol-cheie și în sprijinirea recunoașterii reciproce a calificărilor din învățământul secundar superior și a perioadelor de învățare petrecute în străinătate.

Ce face UE pentru a sprijini asigurarea calității?

Comisia ajută statele membre să își dezvolte continuu sistemele de asigurare a calității prin activitățile grupului de lucru „Educație și formare 2020” privind școlile. Grupul este format din experți din cadrul guvernelor statelor membre și al organizațiilor părților interesate. 

Grupul se reunește periodic pentru a examina aspecte specifice ale politicilor legate de asigurarea calității în educație, pentru a discuta provocările comune și pentru a face schimb de bune practici. Grupul de lucru a elaborat orientări pentru factorii de decizie cu privire la asigurarea calității pentru dezvoltarea școlilor. De asemenea, a realizat un raport privind sprijinirea autoevaluării, ca mecanism esențial pentru dezvoltarea școlilor.

Comisia a elaborat raportul „O mai bună învățare pentru tinerii europeni: dezvoltarea de strategii coerente de asigurare a calității educației școlare”.

În plus, în Comunicarea sa privind dezvoltarea școlilor și calitatea excelentă a predării pentru un început bun în viață, Comisia a evidențiat domeniile de acțiune pentru îmbunătățirea educației școlare, inclusiv prin dezvoltarea unor sisteme de asigurare a calității.

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește comunicarea include studii și date care vin în sprijinul recomandărilor făcute de comunicare, precum și rezultatele activității desfășurate la nivelul UE pentru a elabora politici în domeniul educației școlare.