Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Educația pentru durabilitatea mediului

Pentru a stimula cooperarea în materie de politici și schimbul între statele membre ale Uniunii Europene în domeniul educației și formării pentru tranziția verde, Comisia Europeană va întreprinde în 2021 următoarele acțiuni:

  • prezentarea unei propuneri de recomandare a Consiliului privind educația pentru durabilitatea mediului 
  • dezvoltarea unui cadru european de competențe privind schimbările climatice și dezvoltarea durabilă.
  • lansarea coaliției „Educație pentru climă”

Atât recomandarea, cât și noul cadru urmăresc să sprijine statele membre ale UE în eforturile lor care vizează:

  • să îi ajute pe cursanți și educatori să obțină cunoștințele, competențele și atitudinile de care au nevoie pentru a trăi, a munci și a acționa în așa fel încât să contribuie la realizarea durabilității mediului
  • să sprijine instituțiile de educație și formare în vederea integrării durabilității în procesul de predare și învățare și în toate aspectele activității lor 
  • să integreze educația pentru durabilitatea mediului în ansamblul sistemului de educație și formare.

Recomandarea, o inițiativă a Spațiului european al educației și a Strategiei UE privind biodiversitatea, le poate servi statelor membre drept punct de referință cu privire la modul în care educația și formarea pot contribui la un viitor mai ecologic. 

Activitatea Comisiei se va alinia la lucrările în curs ale Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO) referitoare la educația pentru dezvoltare durabilă și, în general, la obiectivele de dezvoltare durabilă pentru 2030.

Analiza timpurie indică o serie de domenii-cheie pe care recomandarea le-ar putea aborda:

  • învățarea pe tot parcursul vieții este esențială pentru domeniul multidisciplinar și în evoluție rapidă al educației pentru durabilitatea mediului, care urmărește să capaciteze și să mobilizeze toți cetățenii. Prin urmare, este esențial să se dezvolte o abordare bazată pe învățarea pe tot parcursul vieții în ceea ce privește educația pentru durabilitatea mediului și să se încurajeze colaborarea între sectoarele educației și formării. 
  • cursanții trebuie să își dezvolte competențele necesare pentru durabilitate, de aceea sunt necesare învățarea și predarea interdisciplinară și participativă, colaborarea și cooperarea
  • crearea unei legături între predare și învățare, mediul fizic (de învățare), parteneriate și comunitate sprijină în mod eficace educația pentru durabilitatea mediului prin faptul că „trăim ceea ce învățăm”. În unele state membre se practică deja, dincolo de contextul sălii de clasă, o abordare la nivelul întregii școli, dar ea nu este încă larg răspândită. 

Un cadru de competențe

Obiectivul cadrului de competențe privind schimbările climatice și dezvoltarea durabilă este să stabilească o înțelegere comună și un model conceptual al competențelor care urmează să fie dezvoltate de către cursanți. 

Pentru fiecare domeniu de competență, vor fi stabilite niveluri – de la conștientizare până la înțelegere și acțiune. 

Definițiile comune și orientările practice care însoțesc cadrul pot ajuta părțile interesate din domeniul educației din statele membre să implice studenții și comunitatea mai largă în realizarea schimbările necesare pentru o tranziție reușită către neutralitatea climatică și dezvoltarea durabilă. 

Centrul Comun de Cercetare al Comisiei a efectuat o revizuire a literaturii de specialitate privind competențele în materie de durabilitate pentru a sprijini pregătirea cadrului. 

Calendar 

În prezent, se lucrează la pregătirea propunerii de recomandare a Consiliului. 

La data de 18 iunie 2021, Comisia a lansat o consultare publică pentru a colecta contribuții și idei în vederea unei propuneri de recomandare a Consiliului privind educația pentru durabilitatea mediului, care ar urma să fie adoptată până la sfârșitul lui 2021.

De asemenea, sunt organizate o serie de evenimente de consultare cu organizații active în domeniul educației și al mediului. 

Odată adoptată de Comisie, propunerea va fi transmisă statelor membre, urmând a fi discutată și în cele din urmă adoptată de miniștrii educației din UE în cadrul Consiliului Uniunii Europene

Erasmus+ sprijină educația ecologică 

Obiectivele în materie de durabilitate, mediu și climă sunt, de asemenea, esențiale pentru noul program Erasmus+ – integrarea practicilor ecologice este prezentă în toate proiectele și se prevede un sprijin sporit pentru dezvoltarea aptitudinilor și competențelor ecologice.