Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

DESPRE SELFIE

SELFIE

SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) este un instrument conceput pentru a ajuta școlile să integreze tehnologii digitale în procesele de predare, învățare și evaluare a elevilor. Acesta poate evidenția ceea ce funcționează bine, unde sunt necesare îmbunătățiri și care ar trebui să fie prioritățile. Instrumentul este disponibil în prezent în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, mai multe limbi urmând a fi adăugate în timp.

SELFIE colectează – în mod anonim – opiniile elevilor, ale cadrelor didactice și ale responsabililor școlari cu privire la modul în care este utilizată tehnologia în școala lor. Acest lucru se face cu ajutorul unor întrebări și enunțuri scurte și al unei simple scări de evaluare de la 1 la 5. Enunțurile acoperă domenii precum conducerea, infrastructura, formarea cadrelor didactice și competențele digitale ale elevilor.

Evaluarea durează aproximativ 30 de minute. Întrebările sunt adaptate fiecărui grup. De exemplu, elevii răspund la întrebări legate de experiența lor de învățare, cadrele didactice analizează practicile de instruire și de predare, iar responsabilii școlari abordează planificarea și strategia generală.

BPe baza acestor informații, instrumentul generează un raport – un instantaneu („SELFIE” :-)) al punctelor tari și al punctelor slabe ale școlilor în utilizarea de către acestea a tehnologiilor digitale pentru predare și învățare. Cu cât participă mai multe persoane din școală, cu atât mai precis va fi SELFIE-ul școlii lor.

Rezultatele și perspectivele obținute din exercițiul SELFIE sunt doar pentru școala dumneavoastră și nu sunt comunicate decât dacă alegeți să faceți acest lucru.

Constatările vă pot ajuta să identificați nivelul la care vă aflați și, din acest punct, să inițiați o conversație privind utilizarea tehnologiei și să dezvoltați un plan de acțiune pentru școala dumneavoastră. SELFIE poate fi apoi utilizat într-o etapă ulterioară pentru a măsura progresele realizate și pentru a adapta planul de acțiune.

 

Avantaje:

 

SELFIE implică întreaga comunitate școlară – responsabili școlari, cadre didactice și elevi – într-un proces la 360 de grade care acoperă numeroase domenii ale practicii școlare.

 

Deoarece fiecare școală este unică, instrumentul poate fi personalizat. Școala dumneavoastră poate selecta și adăuga întrebări și enunțuri care să se potrivească nevoilor dumneavoastră.

 

SELFIE permite tuturor participanților să răspundă la întrebări care corespund experienței lor în calitate de elevi, cadre didactice sau responsabili școlari.

 

SELFIE este gratuit. Răspunsurile sunt anonimizate iar datele sunt securizate.

 

Puteți susține evaluarea de pe un computer, o tabletă sau un smartphone.

 

La finalizarea SELFIE, fiecare școală primește un raport interactiv personalizat, care oferă atât date aprofundate, cât și informații scurte referitoare la punctele tari și punctele slabe.


Alăturați-vă comunității tot mai mari a școlilor din întreaga Europă care utilizează SELFIE pentru a le ajuta să integreze tehnologiile digitale în procesele de predare și învățare.

Cine poate să utilizeze SELFIE?

SELFIE este disponibil pentru școlile primare, gimnaziale, liceale și profesionale din Europa și din alte țări. Acesta poate fi utilizat de orice școală – nu doar de cele cu niveluri avansate de infrastructură, echipamente și utilizare a tehnologiilor.

Instrumentul este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.

Proiectat de și pentru școli

Încă de la început, responsabilii școlari, cadrele didactice și elevii au fost implicați în crearea și testarea SELFIE:

  • 5,000 dintre aceștia au contribuit încă din primele etape ale proiectării instrumentului.
  • 67,000 de persoane din 650 de școli din Europa au participat la testul pilot.
  •  SELFIE a fost testat în școlile primare pentru a se asigura că ar putea fi înțeles de elevi mai tineri.

Confidențialitatea datelor

  • SELFIE este un instrument care vizează numai școala, nefiind colectate date cu caracter personal.
  • Toate răspunsurile furnizate prin intermediul SELFIE sunt anonime. Elevii, cadrele didactice, responsabilii școlari sau orice alți membri ai personalului care răspund la întrebări și la enunțuri nu pot fi identificați personal.
  • Fiecare școală este proprietarul raportului său SELFIE, care nu este comunicat terților decât dacă școala alege să facă acest lucru.
  • Nicio altă organizație, inclusiv Comisia Europeană, nu poate urmări răspunsurile pentru o anumită școală.
  • SELFIE este găzduit pe un server deținut și administrat de Comisia Europeană, iar datele colectate fac obiectul normelor Comisiei în materie de prelucrare a datelor.
  • Datele anonimizate și agregate pot fi utilizate exclusiv în scopuri de politică și cercetare și niciodată în scopuri comerciale.

Context și evoluție

SELFIE se bazează pe un cadru al Comisiei Europene privind promovarea procesului de învățare în era digitală în cadrul organizațiilor educaționale.

Echipa SELFIE

SELFIE este o inițiativă a Comisiei Europene.

Instrumentul a fost dezvoltat în strânsă colaborare cu o echipă de experți din școli, ministere ale educației și institute de cercetare din Europa. Instituțiile partenere includ Fundația Europeană de Formare, Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale (CEDEFOP) și Institutul UNESCO pentru aplicarea tehnologiilor informației în educație (Institute for Information Technologies in Education).

Benefits

Comprehensive

SELFIE involves the whole school community – school leaders, teachers and students – in a 360-degree process covering many areas of school practice.

Customisable

Because every school is unique, the tool can be customised. Your school can select and add questions and statements to suit your needs.

Matching experience

SELFIE allows all participants to answer questions that match their experience, as students, teachers or school leaders.

Free and anonymous

SELFIE is free of charge. Answers are anonymised and data is secure.

Tailor-made

On completing SELFIE, each school receives a tailor-made, interactive report which provides both in-depth data and quick insights into strengths and weaknesses.