Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Zasoby i narzędzia

UE gromadzi obszerne informacje dotyczące kształcenia, szkolenia i rozwoju zawodowego w państwach członkowskich. Niezwykle ważne jest, aby dzielić się tą wiedzą i udostępniać zainteresowanym zasoby niezbędne do rozpoczęcia lub kontynuowania kształcenia.

Do osiągania celów edukacyjnych często potrzebne są fundusze. Dlatego zasadnicze znaczenie dla obecnych i przyszłych uczniów i studentów ma dostęp do informacji o finansowaniu

Na tej stronie zaprezentowano wybór narzędzi i zasobów, które są powiązane z wieloma programami edukacyjnymi oferowanymi przez UE. Można tu również uzyskać dostęp do kompleksowych dokumentów dotyczących polityki edukacyjnej UE, m.in. na temat badań naukowych i statystyk.