Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej – działanie 6

Systemy sztucznej inteligencji (SI) stały się już częścią naszej codzienności. W związku z ich stałym rozwojem i rosnącym wykorzystaniem danych niezwykle ważne jest wypracowanie lepszego zrozumienia ich wpływu na otaczający nas świat, w tym również na kształcenie i szkolenie. 

SI ma ogromny potencjał do tego, by zmienić kształcenie i szkolenie z korzyścią dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkół. Przykładowo może pomóc ograniczyć zjawisko wczesnego kończenia nauki, zaradzić trudnościom w uczeniu się oraz może być wsparciem dla nauczycieli w nauczaniu zróżnicowanym lub indywidualnym, dzięki aplikacjom do nauki języków, generatorom przetwarzającym tekst na mowę, opartym na SI programom mentoringu dla osób uczących się i wielu innym narzędziom. 

Jednocześnie naukowcy, nauczyciele i uczniowie coraz bardziej potrzebują podstawowej wiedzy na temat SI i wykorzystania danych, która umożliwi im wchodzenie w pozytywne interakcje z tą technologią, z zachowaniem krytycznego myślenia i zgodnie z zasadami etyki, a także pozwoli im wykorzystać pełen potencjał tej technologii. 

Cele: 

Aby pomóc Europejczykom zrozumieć, jak ogromny potencjał w zakresie edukacji drzemie w aplikacjach wykorzystujących SI oraz w wykorzystaniu danych, oraz aby zwiększyć świadomość potencjalnego ryzyka w tym zakresie, Komisja Europejska opracuje wytyczne etyczne dotyczące SI i wykorzystania danych w nauczaniu i uczeniu się. 

Komisja będzie też wspierać powiązane działania w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu „Horyzont Europa” i opracuje program szkoleń dla naukowców i studentów na temat etycznych aspektów SI i wykorzystania danych. 

Główne działania:

 • ustanowienie grupy ekspertów w celu opracowania wytycznych etycznych dotyczących SI i wykorzystania danych w kształceniu i szkoleniu, które zostaną rozpowszechnione wśród nauczycieli i kadry nauczycielskiej
 • wspieranie odpowiednich działań w ramach programu „Horyzont Europa”, w tym:
  • zaproszenie do składania wniosków w temacie szkoleń – „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Zapewnienie niezawodności i zaufania co do jakości wiedzy specjalistycznej w zakresie etyki badań naukowych w kontekście nowych/powstających technologii”
  • zaproszenie do składania wniosków w temacie rozszerzonej rzeczywistości w kształceniu i szkoleniu.

Oczekiwane wyniki/produkty:

 • promowanie zgodnego z normami etyki wykorzystania SI i danych w nauczaniu i uczeniu się 
 • podniesienie umiejętności i wiedzy z zakresu „uwzględniania etyki na etapie projektowania SI” wśród studentów uczelni wyższych i naukowców uniwersyteckich, z założeniem, że 45 proc. uczestników szkoleń będą stanowiły kobiety
 • zachęcenie do korzystania z rozszerzonej rzeczywistości w kształceniu i szkoleniu. 

Ramy czasowe

 • lipiec 2021 r. – pierwsze posiedzenie grupy ekspertów 
 • czerwiec 2022 r. – ostatnie posiedzenie grupy ekspertów 
 • wrzesień 2022 r. – opublikowanie wytycznych etycznych dla nauczycieli dotyczących sztucznej inteligencji (SI) i wykorzystania danych w nauczaniu i uczeniu się
 • do końca 2021 r. – opublikowanie zaproszenia do składania wniosków „HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Zapewnienie niezawodności i zaufania co do jakości wiedzy specjalistycznej w zakresie etyki badań naukowych w kontekście nowych/powstających technologii” 
 • do końca 2021 r. – opublikowanie zaproszenia do składania wniosków w temacie rozszerzonej rzeczywistości (XR) w kształceniu i szkoleniu. 

Finansowanie

To działanie jest finansowane w ramach unijnych programów Erasmus+ i „Horyzont Europa”.

Skontaktuj się z nami

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego działania, możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres e-mail:
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Obserwuj @EUDigitalEdu na Twitterze, aby poznać najnowsze informacje na temat tego działania i całego Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej.


Obraz w nagłówku:© Unia Europejska, 2021 r.