Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Edukacja cyfrowa: bezpłatne narzędzia autorefleksji

Komisja Europejska udostępnia bezpłatnie narzędzia autorefleksji nad umiejętnościami cyfrowymi w sektorze edukacji: SELFIE (w tym moduł SELFIE WBL) i SELFIE for TEACHERS. Narzędzia te są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE.

Bezpłatne narzędzia dla szkół i nauczycieli