Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych

Czym jest inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych?

Sytuacja w szkolnictwie w całej Europie zmienia się nieustannie. Na szczycie w Göteborgu w 2017 r. unijni przywódcy przedstawili swoją wizję edukacji i kultury. W konkluzjach z grudnia 2017 r. Rada Europejska wezwała kraje Unii, Radę oraz Komisję do poczynienia postępów w zakresie szeregu inicjatyw, po to aby:

„wzmocnić strategiczne partnerstwa w całej UE między instytucjami szkolnictwa wyższego i promować wyłonienie się do 2024 r. około dwudziestu »europejskich szkół wyższych«, opartych na oddolnych sieciach uczelni z całej UE, dzięki czemu studenci będą mogli zdobywać dyplomy w trybie łączenia studiów w kilku państwach UE i zwiększy się międzynarodowa konkurencyjność europejskich uczelni”.

Odpowiedzią na to wezwanie jest inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych przygotowana przez uczelnie, organizacje studenckie, kraje unijne oraz Komisję. Jest to obecnie jedna z inicjatyw przewodnich ambitnego planu stworzenia europejskiego obszaru edukacji.

 

Twoja przeglądarka nie obsługuje odtwarzania wideo.

Czym są europejskie szkoły wyższe?

Europejskie szkoły wyższe to międzynarodowe partnerstwa, które będą uniwersytetami przyszłości wspierającymi europejskie wartości i tożsamość europejską. Zrewolucjonizują one europejskie szkolnictwo wyższe pod względem jakości i konkurencyjności. Aby zrealizować to ambitne założenie, Komisja testuje obecnie możliwe modele współpracy europejskich szkół wyższych. W tym celu ogłosiła dwa zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Erasmus+. Partnerstwa:

  • będą obejmować wszelkiego rodzaju instytucje szkolnictwa wyższego i będą miały szeroki zakres geograficzny w Europie
  • będą się opierać na wspólnie opracowanej długoterminowej strategii kładącej nacisk na zrównoważony charakter, dążenie do doskonałości i wartości europejskie
  • będą oferować programy nauczania dostosowane do studentów, realizowane przy współpracy różnych uczelni, gdzie zróżnicowana społeczność studentów mogłaby tworzyć własne programy i korzystać z mobilności na każdym etapie studiów
  • będą działać w oparciu o podejście zorientowane na wyzwania, w ramach którego studenci, kadra akademicka i partnerzy zewnętrzni mogą podejmować współpracę w interdyscyplinarnych zespołach, aby rozwiązywać największe problemy, z jakimi mierzy się dziś Europa.

Wyniki pierwszego zaproszenia do składania wniosków

Wyniki zaproszenia z 2019 r. opublikowano w czerwcu 2019 r. Spośród 54 zgłoszeń wybrano pierwsze 17 stowarzyszeń europejskich szkół wyższych obejmujących 114 instytucji szkolnictwa wyższego z 24 państw członkowskich. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

Wyniki drugiego zaproszenia do składania wniosków

Opublikowano już wyniki zaproszenia z 2020 r. Spośród 62 otrzymanych wniosków wybrano 24 nowe stowarzyszenia europejskich szkół wyższych obejmujące 165 instytucji szkolnictwa wyższego z 26 państw członkowskich i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w pełnym komunikacie prasowym.

41 stowarzyszeń europejskich szkół wyższych przetestuje różne modele wdrażania koncepcji europejskich szkół wyższych i zbada potencjał tej inicjatywy pod kątem transformacji systemu szkolnictwa wyższego. Inicjatywa dotycząca europejskich szkół wyższych zostanie w pełni wdrożona i rozszerzona w ramach kolejnego programu Erasmus na lata 2021–2027. Więcej informacji na temat tej inicjatywy można znaleźć w opracowanej przez Komisję nocie faktograficznej.
 

Twoja przeglądarka nie obsługuje odtwarzania wideo.