Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Rezolucja Rady w sprawie strategicznych ram europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia na rzecz europejskiego obszaru edukacji i w szerszej perspektywie (2021–2030)

polski