Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Talen voor banen en groei

Een succesfactor voor uzelf en uw bedrijf

Talenkennis en communicatieve vaardigheden zijn erg belangrijk in het persoonlijke leven en op het werk.

Veel bedrijven in Europa lopen contracten mis door een gebrek aan kennis van vreemde talen en culturen. Een strategische benadering van meertalige communicatie is dus geen overbodige luxe.

Jongeren die vreemde talen leren, kunnen in het buitenland studeren of een opleiding volgen. Zo leren ze niet alleen hun vak, maar schaven ze ook hun kennis van andere talen en culturen bij, en dat maakt hen aantrekkelijker voor werkgevers.

Een EU-studie over de impact van het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus toont aan dat afgestudeerden met internationale ervaring het op de steeds internationalere arbeidsmarkt veel beter doen.

Hoe de EU de talenkennis bevordert

De Europese Commissie werkt samen met de onderwijssector en het bedrijfsleven om ervoor te zorgen dat Europese burgers en bedrijven die vaardigheden ontwikkelen die gevraagd worden op de arbeidsmarkt. Met behulp van het Skills Panorama van de Europese Commissie, een EU-platform dat duidelijke, betrouwbare en actuele informatie over de arbeidsmarkt geeft, proberen EU-regeringen, werkgeversorganisaties en vakbonden samen te voorspellen welke vaardigheden, ook op het gebied van talen, in de verschillende sectoren nodig zijn.

  • In het kader van de Europa 2020-strategie is het ESCO-project opgezet: European Skills/Competences, qualifications and Occupations. Het helpt bedrijven en particulieren door alle beroepsvaardigheden en kwalificaties die op de Europese arbeidsmarkt van belang zijn, te beschrijven en te classificeren. Het project heeft steun gekregen van het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding(CEDEFOP).
  • Om te beantwoorden aan de toenemende vraag naar gespecialiseerde linguïsten, verzamelt de Europese Commissie ook gegevens van studies in de EU over de relatie tussen talenkennis, concurrentievermogen en kansen op de arbeidsmarkt. Verder probeert zij de universiteiten en afnemers van taaldiensten dichter bij elkaar te brengen, bijvoorbeeld via het Translating Europe Forum.
  • De Commissie heeft enige tijd geleden een platform van bedrijven gecoördineerd dat input verschafte voor het netwerk voor het stimuleren van taalstrategiën voor concurrentievermogen en werkgelegenheid (CELAN). De bedoeling was na te gaan wat de behoeften van Europese bedrijven en werknemers waren en hoe daaraan kon worden voldaan.
  • De themagroep "Talen voor banen" heeft ook een rapport gepubliceerd over meertalige communicatievaardigheden voor de arbeidsmarkt.
  • Uit de twee recentste EU-publicaties over talen en inzetbaarheid, Study on Foreign Language Proficiency and Employability en Languages and employability, blijkt dat er een direct verband bestaat tussen talenkennis en de kans op een baan. De conclusie luidt dat een goede kennis en beheersing van vreemde talen een belangrijke rol spelen in de beroepsontwikkeling van EU-burgers. De verslagen bevatten ook analyses van de vraag naar kennis van vreemde talen op de arbeidsmarkt, en aanbevelingen om werkgevers en werknemers bij de ontwikkeling daarvan te steunen.
  • Erasmus+ is een andere manier waarop de Commissie het leren van talen ondersteunt met het oog op groei.