Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Lesmateriaal tijdens de coronacrisis: projecten met EU-subsidie

Door de EU gefinancierde projecten*

"EduHack"

EduHack is een capaciteitsopbouwprogramma voor universiteitsdocenten die willen leren hoe zij digitaal ondersteund kunnen lesgeven met behulp van innovatieve benaderingen en instrumenten. 
EduHack

"Penji protects the planet"

Educatieve game voor lager en middelbaar onderwijs over het belang van duurzaamheid en milieubescherming.
Penji protects the planet (app om te downloaden)

"Bio talent"

Overeenkomstig de doelstellingen van de EU 2020-strategie om slimme, duurzame en inclusieve groei tot stand te brengen, heeft dit project een innovatieve blended learning-opleiding over biodiversiteit ontwikkeld.

"BINGO"

Ontdek twee educatieve video's in stripstijl waarin met spectaculaire close-ups van insecten uitleg wordt gegeven over biologische bestrijdingsmethoden. Dit project werd gefinancierd uit de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA).
BINGO

"Yummy Physics"

Reeks video's over de fysica van voeding. Dit project is uitgevoerd met financiële steun van de Marie Skłodowska-Curie-acties van de EU.
Yummy Physics (video's)

"Sundial"

Ontdek vijf online-astronomielessen voor leerkrachten in het basisonderwijs, beschikbaar in het Engels en het Nederlands. Elke les gaat vergezeld van voorgestelde leerdoelen en afdrukbare materialen. Sundial heeft financiering ontvangen uit de Marie Skłodowska-Curie-acties van de EU (MSCA).

"Open Mind"

Het project Open Mind project is gericht op het bevorderen van sociaal ondernemerschap bij vrouwelijke leerlingen en studenten zonder bedrijfskundige achtergrond, door middel van een innovatieve onlinecursus met game-elementen.
Open Mind

"Moby Click"

Online-lesmateriaal voor door technologie ondersteund onderwijs.
Moby Click (registratie voor sommige onderdelen verplicht)

"Code 'n Social"

Interactief leerplatform met degelijke lessen over ICT, programmeren en technologische basisvaardigheden voor risicogroepen qua kansarmoede en sociale uitsluiting (AROPE).
Code n’ Social (registratie verplicht)

"CREATIONS"

Het door de EU gefinancierde project CREATIONS biedt een creatieve, kunstzinnige invalshoek op de STEM-vakken.. 
CREATIONS (registratie verplicht voor sommige onderdelen)

"Go-Lab Initiative"

Het Go-Lab-initiatief stelt onlinelaboratoria en apps voor onderzoekend leren (inquiry-based learning) ter beschikking van heti wetenschapsonderwijs in scholen. Dit project heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020-programma van de EU.
Go-Lab Initiative

"Scientifix"

Scientifix ondersteunt en bevordert de samenwerking op Europees niveau tussen leerkrachten, onderzoekers, beleidsmakers en andere specialisten op het gebied van STEM-vakken (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde). Dit project heeft financiering ontvangen uit het Horizon 2020-programma van de EU.

"Up2U"

Het project Up2U wil het online leren in middelbare scholen verbeteren door een leeromgeving en -hulpmiddelen aan te bieden om cursussen te creëren, inhoud op te slaan en op afstand les te volgen. OpenUp2U is een initiatief binnen het project Up2U. Het project heeft financiële steun gekregen van het Horizon 2020-programma van de EU. 
OpenUp2U-initiatief

Online talen leren**

De Europese Commissie bevordert samen het Europees Centrum voor moderne talen van de Raad van Europa meertaligheid en toegang tot kwaliteitsonderwijs voor alle leerlingen, waaronder de meest kwetsbare. Maak kennis met een selectie van middelen waar taalleerlingen, ouders en leerkrachten gebruik van kunnen maken.

"Toy project"

De onlinecursus "Together Old and Young: An Intergenerational Approach" is bedoeld om oudere volwassenen en jonge kinderen (4-8 jaar) kennis, vaardigheden, normen en waarden en plezier te laten delen.
Toy project

"Mutual Open and Online Skills" (MOOS)

De doelstelling van dit project was een beter gebruik van ICT en open leermiddelen in het curriculum van Europese middelbare scholen om nieuwe leermethoden te stimuleren.
MOOS-leerplatform (registratie verplicht)

European Distance and e-Learning Network (EDEN)

Het EDEN-netwerk heeft tot doel kennis en inzichten in afstandsonderwijs en e-leren te delen. Het wil beleid en praktijken rondom dit onderwerp in Europa en daarbuiten stimuleren.
EDEN

European Association of Distance Teaching Universities (EADTU)

Deze Europese vereniging van universiteiten die zich bezig houden met afstandsonderwijs is de belangrijkste vereniging op het gebied van online, open en flexibel hoger onderwijs. Dit staat bovenaan de moderniseringsagenda van de Europese universiteiten.


*Tenzij anders vermeld, ontvangen de projecten financiering in het kader van het Erasmus+-programma van de EU. 
**De ict-ondersteuning voor het leren en onderwijzen van talen (ICT-REV) en voor meertaligheid in de klas zijn medegefinancierd via het programma Erasmus+.

Lees meer

Erasmus+: Gevolgen van de coronacrisis

Ontdek wat de coronacrisis betekent voor de activiteiten van Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps, wat er verandert en waar je hulp kunt krijgen.
Veelgestelde vragen van deelnemers en begunstigden

Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA): Gevolgen van de coronacrisis

De Europese Commissie stelt alles in het werk om alle MSCA-fellows en -projecten op de hoogte te houden van de gevolgen van de coronacrisis.
Coronacrisis: informatie voor de MSCA-gemeenschap

Platform Projectresultaten Erasmus+

Tools en materiaal voor innovatief open en afstandsonderwijs, gemaakt bij projecten met financiële steun van Erasmus+.
Platform Projectresultaten Erasmus+