Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Kwaliteitsinvesteringen in onderwijs en opleiding

Om de Europese onderwijsruimte tegen 2025 tot stand te brengen, moeten we voldoende investeren in onderwijs en opleiding, en daarbij de kwaliteit, doeltreffendheid en efficiëntie garanderen. 

Zoals aangekondigd in de mededeling over de Europese onderwijsruimte zal een deskundigengroep op het gebied van kwaliteitsinvesteringen in onderwijs en opleiding dit proces ondersteunen door de nadruk te blijven leggen op nationale en regionale investeringen.

De Commissie zal lokale, regionale en nationale autoriteiten gericht ondersteunen zodat zij hun kennis en ervaring op het gebied van investeringen in onderwijsinfrastructuur makkelijker kunnen uitwisselen.

Investeringen in onderwijs en opleiding zullen bijdragen tot de groene en digitale transitie en tot een duurzaam herstel van de coronacrisis. Met de aanzienlijke financiële middelen uit de faciliteit voor herstel en veerkracht kan de EU veel hervormingen en investeringen in onderwijs en opleiding ondersteunen, van infrastructuur en bouwwerkzaamheden tot opleiding, digitale apparatuur en de financiering van open onderwijsmiddelen.

De Commissie zal de vergroening van de onderwijsinfrastructuur bevorderen om aan de huidige energienormen te voldoen en groene ruimten op schoolterreinen te verbeteren. Dit zal op zijn beurt bijdragen tot interactie en leren en tegelijkertijd tegemoetkomen aan de vraag naar nieuwe competenties en onderwijsmethoden. 

Laatste updates

Op 19 februari 2021 heeft de Commissie Boosting Social and Economic Resilience in Europe by Investing in Education gepubliceerd. Deze economische verhandeling richt zich op de voordelen van extra investeringen in onderwijs en opleiding voor de Europese sociale en economische veerkracht.

De Commissie heeft ook een open oproep gedaan om een groep deskundigen op te richten op het gebied van kwaliteitsinvesteringen in onderwijs en opleiding. 

De deskundigengroep zal de bestaande gegevens diepgaand analyseren om beleidsopties vast te stellen die onderwijsresultaten en inclusiviteit stimuleren en tegelijkertijd zorgen voor een efficiëntere besteding.

De Europese Unie (EU) zal de komende zeven jaar meer middelen dan ooit besteden aan onderwijs en opleiding. 

De deskundigengroep zal de nationale autoriteiten helpen optimaal gebruik te maken van de beschikbare middelen en empirisch onderbouwd beleid ondersteunen met degelijke feiten en cijfers over de impact, kosten en uitdagingen van de belangrijkste beleidsmaatregelen.

De deskundigengroep zal haar analyse toespitsen op de grootste onderwijsuitgaven en de belangrijkste factoren voor de onderwijsresultaten, met name:

  • lesgevers en opleiders
  • beheer van onderwijsinfrastructuur en daarmee verband houdende materiële en personele middelen 
  • digitaal onderwijs (infrastructuur en competentieontwikkeling)

Daarbij moet de groep altijd alle onderwijs- en opleidingsniveaus bekijken, (van voor- en vroegschools onderwijs en kinderopvang tot volwassenenonderwijs), een kosten-batenanalyse maken en de budgettaire gevolgen van elke beleidsoptie onderzoeken.

De eerste vergadering van de deskundigengroep zal plaatsvinden in het voorjaar van 2021. Inschrijven kan tot 20 maart 2021