Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Ondernemerschap in het onderwijs

Wat doet de EU om ondernemerschapsonderwijs te stimuleren?

Ondernemerschap is een waardevolle vaardigheid voor EU-burgers, voor zowel hun persoonlijke als hun professionele ontwikkeling. Onderwijs in ondernemersvaardigheden is onmisbaar voor het Europese concurrentievermogen en de voortdurende groei van de Europese economie.

Het stimuleren van ondernemerschap als een sleutelcompetentie moedigt de EU-burgers aan om ondernemer te worden, innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen te ontwikkelen en producten met toegevoegde sociaal-economische waarde te ontwerpen.

Ondernemerschap wordt ondersteund door een aantal acties in het kader van het Erasmus+-programma, voor mensen die studeren, een opleiding volgen of deelnemen aan strategische partnerschappen in het buitenland. De EU heeft een reeks richtsnoeren opgesteld om het stimuleren van ondernemerschapsonderwijs te ondersteunen.

Daarnaast is een aantal instrumenten gecreëerd om het aankweken van ondernemerszin bij de EU-burgers te ondersteunen, waaronder HEInnovate voor hogeronderwijsinstellingen.