Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 6

Artificiële-intelligentiesystemen (AI) maken tegenwoordig deel uit van ons dagelijks leven. Naarmate deze systemen zich blijven ontwikkelen en het datagebruik toeneemt, is het van groot belang een beter inzicht te krijgen in de gevolgen ervan voor de wereld om ons heen, ook voor onderwijs en opleiding. 

AI heeft een groot potentieel om onderwijs en opleiding om te vormen voor studenten, docenten en schoolpersoneel. AI kan bijvoorbeeld helpen om het aantal voortijdige schoolverlaters te verminderen, leerproblemen te compenseren en leerkrachten te ondersteunen bij gedifferentieerd of geïndividualiseerd leren via apps voor taalonderwijs, tekst-naar-spraakgeneratoren, AI-mentoren voor lerenden en nog veel meer. 

Ondertussen zullen onderzoekers, leerkrachten en studenten een steeds betere basiskennis moeten hebben van AI en datagebruik, zodat zij positief, kritisch en ethisch met deze technologie kunnen omgaan en het potentieel ervan ten volle kunnen benutten. 

Doelstellingen 

Om burgers de mogelijkheden van AI-toepassingen en datagebruik in het onderwijs te helpen begrijpen en hen bewust te maken van de mogelijke risico’s, zal de Europese Commissie ethische richtsnoeren opstellen over AI en datagebruik in het onderwijs en tijdens het leren. 

De Commissie zal ook gerelateerde onderzoeks- en innovatieactiviteiten ondersteunen via het programma Horizon Europa en een opleidingsprogramma voor onderzoekers en studenten ontwikkelen over de ethische aspecten van AI en datagebruik. 

Belangrijkste activiteiten

 • oprichting van een deskundigengroep die ethische richtsnoeren voor AI en datagebruik in onderwijs en opleiding moet opstellen om te delen met onderwijspersoneel
 • ondersteuning van relevante activiteiten in het kader van Horizon Europa, waaronder:
  • een oproep tot het indienen van opleidingsvoorstellen — “HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies” (Waarborging van de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in de deskundigheid op het gebied van onderzoeksethiek in de context van nieuwe/opkomende technologieën)
  • een oproep voor uitgebreide realiteit in onderwijs en opleiding

Verwachte resultaten/doelstellingen

 • bevordering van het ethisch gebruik van AI en data binnen onderwijs en leren 
 • verbetering van de vaardigheden en kennis op het gebied van “ethics by design for AI” bij universiteitsstudenten en onderzoekers, met inbegrip van een streefcijfer van 45% vrouwelijke deelnemers aan opleidingsactiviteiten
 • bevordering van het gebruik van uitgebreide realiteit in onderwijs en opleiding 

Tijdlijn

 • juli 2021 — eerste vergadering van de deskundigengroep 
 • juni 2022 — laatste vergadering van de deskundigengroep 
 • september 2022 — lancering van ethische richtsnoeren voor leerkrachten over artificiële intelligentie (AI) en datagebruik bij het onderwijzen en leren
 • tegen eind 2021 — lancering van de oproep tot het indienen van voorstellen “HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: Ensuring the reliability of and trust in the quality of research ethics expertise in the context of new/emerging technologies” (Waarborging van de betrouwbaarheid van en het vertrouwen in de deskundigheid op het gebied van onderzoeksethiek in de context van nieuwe/opkomende technologieën) 
 • tegen eind 2021 — lancering van de oproep over uitgebreide realiteit (XR) in onderwijs en opleiding 

Financiering

Deze actie wordt gefinancierd door de EU-programma’s Erasmus+ en Horizon Europa.

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Volg @EUDigitalEdu voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige actieplan voor digitaal onderwijs.


Afbeelding: © Europese Unie, 2021.