Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Actieplan voor digitaal onderwijs — actie 9

Europees certificaat voor digitale vaardigheden

Digitale vaardigheden zijn onontbeerlijk – om te leren, om te werken en in het dagelijks leven. Vanwege de snel veranderende en door technologie gestuurde economie en samenleving heeft iedereen vandaag digitale vaardigheden nodig. 

Problemen met de erkenning van digitale vaardigheden

Toch gaan digitale vaardigheden vaak “verloren in vertaling” en ondervinden mensen moeilijkheden bij de erkenning ervan. De reden hiervoor is de grote verscheidenheid aan opleidings- en certificeringsprogramma’s voor digitale vaardigheden die door verschillende organisaties en regeringen zijn opgezet. 

Daarom onderzoekt de Europese Commissie de ontwikkeling van een Europees certificaat voor digitale vaardigheden (European Digital Skills Certificate, EDSC). Dat moet mensen helpen hun digitale vaardigheden snel en eenvoudig te laten erkennen door werkgevers, aanbieders van opleidingen en anderen. 

Het EDSC wordt gebaseerd op het Europees digitalecompetentiekader (DigComp), dat voortdurend wordt geactualiseerd, zodat burgers de digitale vaardigheden die ze in deze snel evoluerende digitale wereld hebben verworven, kunnen documenteren.

Doelstellingen 

Het Europees certificaat voor digitale vaardigheden, dat aan een overeengekomen reeks kwaliteitseisen zal voldoen, is bedoeld om de transparantie en de wederzijdse erkenning van de certificering van digitale vaardigheden door overheden, werkgevers en andere belanghebbenden in heel Europa te verbeteren. 

Het stelt mensen in staat hun niveau van digitale competentie aan te geven op basis van de DigComp-vaardigheidsniveaus en moedigt aan om nieuwe digitale vaardigheden te verwerven. 

Het moet een regeling zijn die complementair is aan de bestaande (nationale of internationale) programma’s inzake certificering van digitale vaardigheden. Het zou de bestaande programma’s dus niet vervangen.

Het EDSC steunt de ambitieuze doelstellingen van de Europese vaardighedenagenda:

  • ervoor zorgen dat 70% van de mensen in de leeftijdscategorie 16-74 jaar uiterlijk in 2025 over ten minste digitale basisvaardigheden beschikt;
  • behalen van de doelstelling van Europa’s digitaal decennium, namelijk dat in 2030 ten minste 80% van de bevolking over digitale basisvaardigheden beschikt.

Belangrijkste activiteiten

Een haalbaarheidsstudie zal mogelijke scenario’s onderzoeken voor het Europees certificaat voor digitale vaardigheden. Het zal bestaande programma’s inzake certificering van digitale vaardigheden in Europa in kaart brengen en een analyse van de tekorten maken om inzicht te krijgen in de rol en de waarde van een EDSC en hoe het de erkenning van digitale vaardigheden in Europa kan ondersteunen.

Verwachte resultaten

Het ontwerpen en uittesten van een Europees certificaat voor digitale vaardigheden (EDSC) dat door overheden, werkgevers en anderen in heel Europa wordt erkend en aanvaard

Tijdschema 

  • voorjaar 2021 – lancering van het platform digitale vaardigheden en banen, met opleidingsmogelijkheden voor digitale bij- en omscholing 
  • najaar 2021 — lancering van het instrument voor de zelfbeoordeling van digitale vaardigheden via het Europass-portaal
  • voorjaar 2022 — haalbaarheidsonderzoek, raadpleging en ontwikkeling van het concept, samen met de belanghebbenden 
  • najaar 2023 — testen van het EDSC-prototype 
  • 2024 — lancering en volledige invoering van het EDSC 

Meer informatie over het digitalecompetentiekader (DigComp) is te vinden in de brochure, in de video en op de website van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC).

Meer informatie over de certificering van digitale competenties vindt u op de website All Digital website.

Financiering

Deze actie wordt gefinancierd door het Erasmus+-programma van de EU.

Contact opnemen

Voor meer informatie over deze actie kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres EC-EDSC@ec.europa.eu

Volg EUDigitalEducation voor de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen over deze actie en het volledige actieplan voor digitaal onderwijs.