Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europese prijs voor innovatief onderwijs

De Europese prijs voor innovatief onderwijs is een nieuw initiatief dat in 2021 zal worden gelanceerd naar aanleiding van een Mededeling van de Commissie over de totstandbrenging van de Europese onderwijsruimte voor 2025. 

De doelstellingen van deze prijs zijn:

  • prestaties van leerkrachten en scholen vieren en hun werk belonen
  • onderwijs- en leerpraktijken van uitzonderlijke kwaliteit in kaart brengen en bevorderen
  • de prijs inzetten als middel om van elkaar te leren
  • het belang van het Erasmus+-programma voor de samenwerking tussen leerkrachten in Europa en van de oprichting van de Europese onderwijsruimte benadrukken

De prijs is gericht op schoolonderwijs, inclusief kinderopvang en voorschools onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs en -opleidingen

Net als de Erasmus+-lerarenacademies heeft dit nieuwe initiatief als doel om leerkrachten en opleiders te ondersteunen in hun carrière door professionele excellentie, professionele netwerken, leergemeenschappen en leren in het buitenland te bevorderen.

Er worden vier prijzen uitgereikt in elk Erasmus+-programmaland:

  • kinderopvang en voorschools onderwijs
  • basisonderwijs
  • middelbaar onderwijs 
  • middelbaar beroepsonderwijs en -opleidingen

De prijzen worden geselecteerd en voorgedragen door de nationale agentschappen van Erasmus+, die via een co-creatieproces betrokken zijn bij de vormgeving van dit initiatief. 

De prijs heeft elk jaar een andere thematische focus en beloont leerkrachten en scholen die een specifiek onderwerp hebben behandeld dat tot de prioriteiten van de Europese onderwijsruimte behoort. 

In 2021 is het thema afstands- en hybride onderwijs, wat natuurlijk sterk gerelateerd is aan het Actieplan voor digitaal onderwijs en de coronapandemie.