Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Initiatief "Europese Universiteiten"

Wat is het initiatief “Europese Universiteiten”?

Het onderwijslandschap in Europa verandert. Op de top in Gotenburg in 2017 hebben de leiders van de EU-landen een nieuwe visie op onderwijs en cultuur geschetst. In hun conclusies van december 2017 riepen zij de EU-lidstaten, de Raad en de Commissie op een aantal initiatieven te nemen, waaronder:

“...het versterken van strategische partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs in de EU en het bevorderen van de ontwikkeling, uiterlijk in 2024, van een twintigtal “Europese Universiteiten”, bestaande uit van onderop opgezette netwerken van universiteiten in de hele EU: op die manier kunnen studenten een diploma behalen door studies in verschillende EU-landen te combineren en neemt het internationale concurrentievermogen van de Europese universiteiten toe”.

Het initiatief "Europese Universiteiten", ontwikkeld in samenwerking met onderwijsinstellingen, studentenorganisaties, lidstaten en de Commissie, is een antwoord hierop. Momenteel is een van de vlaggenschipinitiatieven van de EU de ambitie om een Europese onderwijsruimte op te bouwen.

 

Uw browser ondersteunt de videotag niet.

Wat is een "Europese Universiteit"?

Europese Universiteiten zijn transnationale allianties die de universiteiten van de toekomst worden. Zij moeten de Europese waarden en identiteit bevorderen en de kwaliteit en het concurrentievermogen van het Europees hoger onderwijs ingrijpend veranderen. Om dit te bereiken, test de Commissie momenteel verschillende samenwerkingsmodellen via twee oproepen tot het indienen van voorstellen in het kader van het programma Erasmus+. De allianties zullen:

  • bestaan uit partners uit alle soorten instellingen voor hoger onderwijs en een breed geografisch gebied in heel Europa bestrijken
  • gebaseerd zijn op een gezamenlijk uitgestippelde langetermijnstrategie waarin duurzaamheid, excellentie en Europese waarden centraal staan
  • op studenten afgestemde curricula aanbieden, die samen op een interuniversitaire campus worden aangeboden, waar studenten met uiteenlopende achtergronden op alle studieniveaus hun studieprogramma kunnen samenstellen en mobiliteitservaring kunnen opdoen
  • een oplossingsgerichte aanpak hanteren waarbij studenten, academici en externe partners kunnen samenwerken binnen multidisciplinaire teams om de grootste problemen van tegenwoordig voor Europa aan te pakken

Resultaten van de eerste oproep

De resultaten van de oproep van 2019 zijn in juni 2019 bekendgemaakt. Uit de 54 ontvangen voorstellen werden de eerste 17 Europese Universiteiten geselecteerd, waarbij 114 instellingen voor hoger onderwijs uit 24 EU-lidstaten betrokken zijn. Meer informatie in het persbericht.

Resultaten van de tweede oproep

De resultaten van de oproep van 2020 zijn intussen bekendgemaakt. Uit de 62 ontvangen voorstellen werden 24 nieuwe Europese universiteiten geselecteerd, waarbij 165 instellingen voor hoger onderwijs uit 26 EU-lidstaten en andere landen die deelnemen aan het Erasmus+-programma betrokken zijn. Meer informatie in het persbericht.

De 41 Europese Universiteiten zullen verschillende modellen testen om het concept Europese Universiteiten concreet gestalte te geven en na te gaan hoe zij het hoger onderwijs kunnen veranderen. Het initiatief “Europese Universiteiten” zal in het kader van het volgende Erasmusprogramma (2021-2027) volledig worden uitgerold en uitgebreid. Meer informatie vindt u in de factsheet van de Commissie over het initiatief.
 

Uw browser ondersteunt de videotag niet.