Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Politika bbażata fuq l-evidenza

Lejn bażi ta’ evidenza għall-politika lingwistika

Biex tiżgura l-iżvilupp ta’ politiki rilevanti u inizjattivi effettivi, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tiżviluppa bażi ta’ evidenza soda fil-qasam tal-politika dwar il-lingwi. Bl-użu ta’ sorsi ta’ data disponibbli, il-Kummissjoni timmonitorja l-progress tat-tagħlim tal-lingwi u kif jiġu mgħallmin.

Il-Kummissjoni taħdem mal-Eurostat, l-Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti għall-Edukazzjoni, ix-Xjenza u l-Kultura (UNESCO), u l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiċi (OECD) biex tiġbor u tanalizza data dwar it-tagħlim tal-lingwi madwar l-Ewropa. Abbażi ta' dan, jiġu żviluppati fil-livell Ewropew indikaturi u standards sodi ta' kompetenza dwar il-lingwa.

Il-perjodiku Data Ewlenija dwar it-Tagħlim tal-Lingwi fl-Iskola, ipprovdut min-Network Eurydice, jagħti wkoll informazzjoni importanti dwar l-iżviluppi nazzjonali.

X’qed tagħmel l-UE biex tippromwovi t-tfassil ta’ politika bbażata fuq l-evidenza?

Il-Kummissjoni ssaħħaħ il-bażi tal-evidenza tagħha fil-qasam tal-lingwi, partikolarment permezz ta’ monitoraġġ regolari. Il-monitoraġġ huwa essenzjali biex jgħin biex tinġabar data dwar il-livelli eżistenti ta’ profiċjenza fit-tieni lingwa u biex jappoġġja miżuri li jtejbu l-eżiti tal-politiki u l-inizjattivi li jippromwovu t-tagħlim tal-lingwi.

Il-monitoraġġ regolari jipprovdi informazzjoni dwar kif il-varjabbli demografiċi, soċjali, ekonomiċi u edukattivi jaffettwaw il-profiċjenza tal-lingwi fl-Istati Membri tal-UE u bejniethom.

L-Indikatur Ewropew tal-Kompetenza Lingwistika rrappreżenta l-ewwel pass prinċipali lejn l-istabbiliment ta’ bażi ta’ evidenza soda biex tappoġġja t-tfassil tal-politika fil-qasam tat-tagħlim tal-lingwi. L-indikatur ġabar evidenza dwar il-programmi u l-politiki tal-lingwi biex jgħinu lill-Istati Membri jtejbu l-istandards nazzjonali.

L-Istħarriġ tal-UE dwar il-ħiliet lingwistiċi tal-2011-12 (li sar f'14-il pajjiż tal-UE) wera li:

  • 42% tal-studenti ta' 15-il sena ttestjati kienu kisbu livell ta' "utent indipendenti" (B1/B2 skont il-Qafas Komuni Ewropew ta' Referenza għal-Lingwi) fl-ewwel lingwa barranija tagħhom.
  • 25% kienu leħqu dan il-livell fit-tieni lingwa barranija.
  • 14% tal-istudenti ma kellhomx għarfien bażiku f'lingwa barranija waħda.

Filwaqt li tibni fuq sett ta’ indikaturi u punti ta’ riferiment maqbula, il-Kummissjoni issa qiegħda tippubblika l-Monitoraġġ tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ, rapport annwali li għandu l-għan li jrawwem u jħeġġeġ tfassil ta’ politika bbażat fuq l-evidenza fil-qasam tat-tagħlim tal-lingwi. Il-Monitoraġġ ifittex li juri l-evoluzzjoni tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Ewropa kollha, u jivvaluta varjetà ta’ punti ta’ riferiment, indikaturi, studji reċenti u żvilupp tal-politika. 

L-għan tar-rapport huwa li jipprovdi qafas għad-diskussjonijiet bejn l-Istati Membri u l-istituzzjonijiet Ewropej bħala parti mill-Qafas Strateġiku għall-Kooperazzjoni dwar il-Politika Ewropea fl-Edukazzjoni u t-Taħriġ (ET2020).