Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Il-Premju Ewropew għat-Tagħlim Innovattiv

Il-Premju Ewropew għat-Tagħlim Innovattiv huwa inizjattiva ġdida li għandha titnieda fl-2021 stabbilita mill-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kisba taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni sal-2025. 

L-objettivi tal-Premju huma:

  • li jiġu ċċelebrati l-kisbiet tal-għalliema u l-iskejjel u li jingħata kreditu lil xogħolhom
  • li jiġu identifikati u promossi prattiki eċċellenti ta’ tagħlim
  • li l-premju jintuża bħala mezz għat-tagħlim reċiproku
  • li jiġi enfasizzat il-valur tal-programm Erasmus+ għall-kollaborazzjoni Ewropea tal-għalliema u l-istabbiliment taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni

Il-Premju se jiffoka fuq l-edukazzjoni skolastika, inklużi l-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal u l-iskejjel tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (ETV). 

Bħall-Akkademji tal-Għalliema tal-Erasmus+, din l-inizjattiva l-ġdida għandha l-għan li tappoġġja lill-għalliema u lit-trainers fil-karrieri tagħhom billi tippromwovi l-eċċellenza professjonali, in-networks professjonali u l-komunitajiet tal-prattika, kif ukoll il-mobbiltà tat-tagħlim barra mill-pajjiż.

Se jkun hemm erba’ premjijiet għal kull pajjiż tal-programm Erasmus+

  • kura u edukazzjoni bikrija tat-tfal
  • edukazzjoni primarja
  • edukazzjoni sekondarja 
  • skejjel tal-VET

Il-premjijiet se jintgħażlu u jiġu nnominati mill-aġenziji nazzjonali tal-Erasmus+, li huma involuti fit-tfassil ta’ din l-inizjattiva permezz ta’ proċess ta’ ħolqien konġunt. 

Il-premju se jkollu fokus tematiku kull sena u jippremja lill-għalliema u lill-iskejjel li indirizzaw suġġett partikolari elenkat fost il-prijoritajiet taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni permezz tal-proġetti tagħhom. 

Għall-2021, is-suġġett se jkun it-tagħlim mill-bogħod u mħallat, b’rabta mill-qrib mal-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali u l-pandemija tal-COVID-19.