Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ

X’inhu l-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ?

Għad-disa’ sena konsekuttiva, il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ jiġbor firxa wiesgħa ta’ evidenza biex jindika l-evoluzzjoni tas-sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Unjoni Ewropea (UE).

Ir-rapport ikejjel il-progress tal-pajjiżi lejn il-miri tal-qafas strateġiku tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ 2020 (ET 2020) għall-kooperazzjoni Ewropea f’dawn l-oqsma. Jipprovdi wkoll tagħrif dwar miżuri meħuda biex jiġu indirizzati kwistjonijiet relatati mal-edukazzjoni bħala parti mill-proċess tas-Semestru Ewropew.

Il-Monitor joffri suġġerimenti għal riformi ta’ politika li jistgħu jagħmlu s-sistemi nazzjonali tal-edukazzjoni u t-taħriġ aktar reattivi għall-ħtiġijiet tas-soċjetà u tas-suq tax-xogħol.

Barra minn hekk, ir-rapport jgħin biex jiġi identifikat fejn il-finanzjament tal-UE għall-edukazzjoni, it-taħriġ u l-ħiliet għandu jiġi mmirat permezz tal-baġit fit-tul li jmiss tal-UE, il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP).

Il-Monitor fih tqabbil bejn il-pajjiżi u 27 rapport iddettaljat tal-pajjiżi.

L-edizzjoni tal-2020

Il-Kummissarju Mariya Gabriel ħabbret il-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ tal-2020 fil-konferenza DigiEduHack fit-12 ta’ Novembru 2020.

L-edizzjoni ta’ din is-sena tal-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ hi l-aħħar waħda tal-qafas strateġiku għall-kooperazzjoni Ewropea fl-edukazzjoni u t-taħriġ – ET 2020 – li se jispiċċa. Il-pajjiżi Ewropej għamlu progress kbir lejn l-espansjoni tal-parteċipazzjoni fl-edukazzjoni sa mill-istabbiliment tal-punti ta’ riferiment tal-UE fl-2009 bħala parti minn dan il-proċess.

It-tema ewlenija tal-Monitor tal-2020 hija l-edukazzjoni diġitali u l-kompetenza diġitali. Hu jindirizza wkoll l-impatti tal-għeluq tal-iskejjel u l-apprendiment mill-bogħod minħabba l-COVID.

Madankollu, madwar 20% tal-studenti ta’ 15-il sena fl-Ewropa kollha għadhom f’riskju ta’ faqar edukattiv, peress li ma għandhomx kompetenzi bażiċi fil-litteriżmu u l-matematika jew għarfien suffiċjenti tas-suġġetti xjentifiċi. 

Il-pubblikazzjonijiet tal-Monitor tal-Edukazzjoni u t-Taħriġ tal-2020 (rapporti tal-UE u tal-pajjiżi, sommarju eżekuttiv, skeda informattiva tal-UE, infografika tal-UE, fuljett dwar il-punti ta’ riferiment tal-UE, settijiet tad-data, mapep u ċarts li jistgħu jiġu personalizzati tal-Eurostat) huma disponibbli bl-Ingliż u bil-lingwi nazzjonali rispettivi tagħhom f’format html aċċessibbli fis-sit web tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

Aktar informazzjoni

Għal aktar informazzjoni dwar l-istqarrija tal-2020, jekk jogħġbok iċċekkja l-istqarrija għall-istampa tal-Kummissjoni.

Aqra l-verżjoni sħiħa tal-monitor tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-2019 preċedenti.

Biex ikollok aċċess għas-settijiet tad-data, il-mapep u ċ-ċarts aġġornati u li jistgħu jkunu ppersonalizzati relatati mal-punti ta’ riferiment tal-UE fl-edukazzjoni u t-taħriġ, jekk jogħġbok ikkonsulta l-paġna web tal-Eurostat iddedikata apposta.

In-network Eurydice jippubblika informazzjoni dwar il-politiki u s-sistemi tal-edukazzjoni nazzjonali fl-Istati Membri tal-UE, kif ukoll rapporti komparattivi dwar suġġetti speċifiċi, indikaturi u statistika (inklużi indikaturi strutturali għall-monitoraġġ tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ fl-Ewropa).

Għal mistoqsijiet dwar il-Monitor, jekk jogħġbok ikkuntattja lil: eac-monitor@ec.europa.eu.

]]>