Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Il-lingwi għat-tkabbir u l-impjiegi

Nixprunaw is-suċċess għall-individwi u n-negozji

Ħiliet lingwistiċi u ta’ komunikazzjoni tajbin huma ta’ importanza assoluta biex l-individwi u n-negozji jirnexxu.

Ħafna drabi l-kumpaniji tal-UE jitilfu kuntratti ta' negozju minħabba nuqqas ta’ ħiliet lingwistiċi u nuqqas ta’ għarfien ta’ kulturi oħra. Huwa ċar li hemm bżonn ta’ approċċ strateġiku fejn tidħol il-komunikazzjoni multilingwi.

Iż-żgħażagħ li jitgħallmu l-lingwi barranin jistgħu jistudjaw jew jitħarrġu barra minn pajjiżhom. Mhux biss jitħarrġu f'dixxiplini speċifiċi, iżda jtejbu wkoll il-ħiliet tal-lingwa u ta’ komunikazzjoni interkulturali tagħhom - benefiċċju distint għal dawk li jħaddmu.

Studju dwar l-impatt ta' Erasmus, il-programm ta' skambju tal-istudenti tal-UE juri li gradwati b'esperjenza internazzjonali jirnexxilhom aktar f’suq tax-xogħol li qed isir dejjem aktar internazzjonali.

Kif l-UE taħdem biex ittejjeb il-ħiliet lingwistiċi

Sabiex tgħin fl-iżvilupp tal-ħiliet li ċ-ċittadini u n-negozji tal-UE jeħtieġu għas-suq tax-xogħol tal-lum, il-Kummissjoni Ewropea tikkoopera mal-partijiet ikkonċernati kemm mis-settur tal-edukazzjoni kif ukoll minn dak tal-impjiegi. Permezz tal-Panorama ta' Ħiliet tal-Kummissjoni (Pjattaforma tal-UE li tipprovdi data aġġornata u affidabbli dwar is-suq tax-xogħol), il-gvernijiet tal-UE, l-organizzazzjonijiet ta' min iħaddem, u t-tradeunions jikkontribwixxu għat-tbassir dwar il-bżonnijiet ta' ħiliet f'setturi differenti - inklużi l-ħiliet lingwistiċi.

  • Bħala parti mill-Istrateġija Ewropa 2020, il-proġett tal-Ħiliet/Kompetenzi, Kwalifiki u Impjiegi Ewropej (ESCO) jgħin lil min iħaddem u lill-individwi billi jiddeskrivi, jidentifika u jikklassifika l-okkupazzjonijiet, il-ħiliet u l-kwalifiki professjonali rilevanti għas-suq tax-xogħol tal-UE u l-edukazzjoni u t-taħriġ. Il-proġett hu appoġġjat miċ-Ċentru Ewropew għall-Iżvilupp ta' Taħriġ Vokazzjonali (CEDEFOP).
  • Sabiex tilħaq mad-domanda dejjem tikber għal lingwisti speċjali, il-Kummissjoni tiġbor ukoll data minn studji mmexxija fl-UE dwar ir-rabtiet bejn il-ħiliet lingwistiċi, il-kompetittività u l-impjegabbiltà. Barra minn hekk, il-Kummissjoni tfittex li toħloq rabtiet bejn l-universitajiet u l-utenti tas-servizzi lingwistiċi; pereżempju, permezz tal-Forum Translating Europe.
  • Reċentement, il-Kummissjoni kkoordinat pjattaforma tan-negozju li tat input lin-Network dwar il-Promozzjoni tal-Istrateġiji Lingwistiċi għall-Kompetittività u l-Impjegabbiltà (CELAN). L-għan kien li jiġu identifikati l-ħtiġijiet tal-lingwa tal-impriżi u l-impjegati tal-UE u jiġu pprovduti l-għodod biex dawn jintlaħqu.
  • Il-grupp Lingwi għall-Impjiegi ppubblika rapport dwar it-twassil ta' ħiliet ta' komunikazzjoni multilingwi għas-suq tax-xogħol.
  • Is-sejbiet taż-żewġ rapporti komprensivi l-aktar reċenti tal-UE dwar il-lingwi u l-impjegabbiltà – Studju dwar il-Profiċjenza fil-Lingwi u l-Impjegabbiltà u Il-Lingwi u l-impjegabbiltà – jindikaw li hemm rabta diretta bejn il-ħiliet lingwistiċi u l-impjegabbiltà. Ġie rikonoxxut li l-fatt li wieħed ikun jaf lingwi barranin u li jkun profiċjenti fihom huwa fattur importanti li jsawwar l-iżvilupp professjonali taċ-ċittadini tal-UE. Dawn ir-rapporti jipprovdu wkoll analiżi tad-domanda għal ħiliet fil-lingwi barranin fis-suq tax-xogħol u rakkomandazzjonijiet dwar kif jingħata appoġġ lil min iħaddem u lill-impjegati f’dan ir-rigward.
  • Erasmus+ hu mod ieħor kif il-Kummissjoni tappoġġja l-lingwi bħala magna tat-tkabbir.