Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali – Azzjoni 10

Il-miri ambizzjużi tal-Kumpass Diġitali 2030 jirrikjedu li s-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ isaħħu l-isforzi tagħhom biex jipprovdu ħiliet u kompetenzi diġitali lil kemm jista’ jkun studenti minn età aktar bikrija. 

L-edukazzjoni dwar l-informatika u t-teknoloġija (IT) fl-iskejjel tippermetti liż-żgħażagħ jiksbu fehim kritiku u prattiku tad-dinja diġitali li jgħixu fiha. 

Madankollu ħafna żgħażagħ fl-Ewropa jitilqu mill-iskola mingħajr ebda esponiment għall-computing u l-edukazzjoni tal-IT. 

Ħafna Stati Membri tal-Unjoni Ewropea (UE) bħalissa qed jirrevedu l-kurrikuli tagħhom, pereżempju billi jintroduċu l-computing fl-edukazzjoni primarja jew billi jżidu komponenti ġodda, bħall-intelliġenza artifiċjali (IA), iċ-ċittadinanza diġitali u l-ħsieb komputazzjonali fil-kurrikuli. 

Minkejja dawn l-isforzi, fl-2019 56% biss ta’ dawk li għandhom bejn is-16 u l-74 sena fl-UE kellhom ħiliet diġitali bażiċi jew ogħla minn dawk bażiċi (Eurostat, 2020).

Għanijiet 

Sabiex l-Ewropej jingħataw is-setgħa li jiżviluppaw ħiliet diġitali bażiċi u avvanzati permezz tal-edukazzjoni u t-taħriġ, il-Kummissjoni Ewropea se tiżviluppa Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-titjib tal-forniment ta' ħiliet diġitali fl-edukazzjoni u t-taħriġ. 

Dan se jinkludi l-użu tal-għodod tal-UE biex isir investiment fl-iżvilupp professjonali tal-għalliema; Ir-Rakkomandazzjoni se tħeġġeġ ukoll l-iskambju tal-aħjar prattiki dwar metodi ta’ struzzjoni, inkluż enfasi fuq edukazzjoni tal-informatika ta’ kwalità għolja fil-livelli kollha tal-edukazzjoni u t-trawwim ta’ djalogu mal-industrija dwar l-identifikazzjoni u l-issodisfar ta’ ħtiġijiet ta’ ħiliet ġodda u emerġenti.

Attivitajiet ewlenin

  • aġġornament tar-rapport taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka (JRC) “Developing Computational Thinking in Compulsory Education - Implications for policy and practice”
  • ħolqien ta’ Rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill dwar it-titjib tal-għoti ta’ ħiliet diġitali fl-edukazzjoni u t-taħriġ.

Riżultati mistennija

  • tinħoloq gwida dwar l-IT bħala suġġett, inklużi l-prinċipji, il-kunċetti u l-prattiki tagħha fit-tagħlim u l-apprendiment
  • jintlaħaq ftehim dwar viżjoni koerenti u terminoloġija kondiviża relatata mal-provvista ta’ edukazzjoni tal-computing/tal-IT ta’ kwalità għolja lill-istudenti kollha fl-Ewropa
  • isir skambju tal-aħjar prattiki għall-valutazzjoni fl-istituzzjonijiet edukattivi u jiġu enfasizzati l-potenzjal u l-limitazzjonijiet tal-computing għas-soluzzjoni tal-isfidi tas-soċjetà
  • ikun hemm kontribut għall-objettivi tal-Istrateġija tagħha dwar it-Tiswir tal-Futur Diġitali tal-Ewropa biex jiġi żgurat li 65% tal-Ewropej ikollhom mill-inqas ħiliet diġitali bażiċi sal-2025

Kronoloġija

  • Ottubru-Diċembru 2021 – aġġornament tar-rapport tal-JRC dwar il-ħsieb komputazzjonali 
  • ħarifa 2022 – pubblikazzjoni ta’ Rapport Eurydice li jimmappja l-edukazzjoni tal-IT u tal-computing u fil-livell skolastiku fl-Ewropa
  • Marzu-Diċembru 2021 – ħolqien ta’ qafas ta’ kompetenza dwar l-IT, f’kooperazzjoni mal-Informatika għal Kulħadd 
  • tmiem l-2022 – proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill li tipprovdi viżjoni u terminoloġija koerenti dwar l-għoti ta’ edukazzjoni tal-informatika ta’ kwalità għolja lill-istudenti fl-UE 

Finanzjament

Din l-azzjoni hija ffinanzjata mill-Programm Erasmus+ tal-UE.

Ikkuntattjana

Jekk tixtieq tkun taf aktar dwar din l-azzjoni, tista’ tikkuntattjana b’email fuq
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Segwi lill-EUDigitalEdu fuq Twitter u għall-aħħar aħbarijiet u żviluppi dwar din l-azzjoni u l-Pjan ta’ Azzjoni għall-Edukazzjoni Diġitali kollu.


Stampa tat-titlu: © L-Unjoni Ewropea, 2021.