Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Valodu apguve agrā bērnībā

Par ko ir runa

Ja bērni jau pavisam agrā vecumā saskaras ar svešvalodām, viņi parasti ātrāk iemācās valodu, labāk pārvalda savu dzimto valodu un sasniedz labākus rezultātus arī citās jomās. Tāpēc ES izglītības ministri atbalsta vismaz divu svešvalodu mācīšanu jau ļoti agrā bērnībā.

Kāpēc tas vajadzīgs

Agrīna valodu apguve ne tikai liek pamatus turpmākai izglītībai, bet arī var ietekmēt attieksmi pret citām valodām un kultūrām. Šī ir galvenā motivācija, kas ir pamatā dažādām Eiropas Komisijas iniciatīvām, kuru mērķis ir veicināt agrīnu valodu apguvi un atbalstīt pētniecību šajā jomā.

Līdz šim paveiktais

Komisijā ir darba grupa, kurā strādā valstu eksperti, kuru specializācija ir valodu apguve pirmsskolas vecumā. Šī grupa apmainās ar informāciju par situāciju dažādās valstīs un izstrādā ieteikumus un norādījumus par šīs politikas īstenošanu. Tās darba un diskusiju rezultāti ir publicēti 2011. gadā politikas rokasgrāmatā.

2018. gada maijā Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu Padomes ieteikumam par kvalitatīvas agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes sistēmām. Šī priekšlikuma pamatā ir iepriekšējais darbs šajā jomā, jo īpaši galvenie principi kvalitatīvai agrīnai pirmsskolas izglītībai un aprūpei, ko 2014. gadā ierosināja valstu ekspertu darba grupa.

Kādi ir nākamie soļi

Programma “Erasmus+” piedāvā jaunas iespējas veidot stratēģiskas partnerības agrīnas valodu apguves jomā.

Valodu apguve agrā bērnībā ir arī aplūkota saistībā ar Eiropas Komisijas vispārīgo stratēģiju par labu agrīnajai pirmsskolas izglītībai un aprūpei.