Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Uzņēmējdarbība izglītībā

Ko ES dara, lai veicinātu uzņēmējdarbības izglītību?

Uzņēmējdarbības kompetence ES iedzīvotājiem ir ļoti vērtīga, jo tā viņiem palīdz kā profesionālā, tā privātā izaugsmē. Uzņēmējdarbības izglītībai ir izšķirīgi svarīga loma Eiropas konkurētspējas un Eiropas ekonomikas pastāvīgas izaugsmes nodrošināšanā.

Uzņēmējdarbības izglītības kā pamatkompetences veicināšana ir stimuls ES pilsoņiem būt uzņēmīgiem, rast inovatīvus risinājumus sociālajām problēmām un izstrādāt produktus ar pievienotu sociālekonomisko vērtību.

Vairākas darbības programmas “Erasmus +” ietvaros veicina uzņēmējdarbības garu personām, kas māca stratēģisku partnerību projektos ārvalstīs un šādos projektos mācās un piedalās. ES ir izstrādājusi pamatnostādņu kopumu uzņēmējdarbības atbalstam izglītībā un apmācībā.

Turklāt ir izveidoti vairāki instrumenti, lai sekmētu uzņēmējiem raksturīgo domāšanas veidu ES iedzīvotāju vidū, tostarp rīks “HEInnovate”, kurš ir domāts augstākās izglītības iestādēm.