Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Koronavīrusa laika mācību resursi: ES finansētie projekti.

ES finansētie projekti*

“EduHack”

EduHack ir spēju veidošanas programma augstskolu pasniedzējiem, kuri vēlas mācīties, kā radīt digitāli atbalstītu mācību pieredzi, eksperimentējot ar inovatīvām pieejām un rīkiem. 
EduHack

Mācību spēle “Penji protects the planet”

Mācību spēle, ar kuras palīdzību sākumskolas un vidusskolas skolēniem tiek skaidrota vides ilgstpējas nozīme.
Penji protects the planet (lejupielādējama lietotne)

Bio talent

Saskaņā ar stratēģijas “Eiropa 2020” mērķiem – radīt gudru, ilgtspējīgu un integrējošu izaugsmi – projekts Bio talent ir izstrādājis inovatīvu, apvienotu e-mācību programmu bioloģiskās daudzveidības jomā.

Bingo spēle

Pamēģiniet divus izglītojošus videomateriālus, kuros, izmantojot animētu karikatūrvideo un iespaidīgus kukaiņu tuvplānus, izskaidrotas biokontroles metodes. Šis projekts saņēma finansējumu no ES Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām (MSCA).
Bingo spēle

Raidījums par fiziku “Yummy Physics”

Noskatieties videomateriālu sēriju par to, kā fizikas likumi izpaužas mūsu pārtikā. Šis projekts saņēma finansējumu no ES Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām (MSCA).
Yummy Physics (videomateriāli)

“Saules pulkstenis”

Atklājiet tiešsaistē piecas astronomijas nodarbības pamatskolas skolotājiem, kas pieejamas angļu un nīderlandiešu valodā. Katrai nodarbībai pievienoti ieteiktie mācību mērķi un izdruku materiāli. “Saules pulkstenis” saņēma finansējumu no ES Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktajām darbībām (MSCA).

“Open Mind”

Projekta “Open Mind” mērķis ir, izmantojot inovatīvu, izklaidējošu, atvērtu tiešsaistes kursu, veicināt sociālo uzņēmējdarbību starp sievietēm, kas mācās, un studentēm bez uzņēmējdarbības pieredzes.
Open Mind

Projekts “Moby Click”

E-mācību materiāli, kas atbalsta ar tehnoloģijām uzlabotas mācības.
Moby Click (var būt nepieciešama reģistrācija)

Platforma “Code n’ Social”

Interaktīva mācību platforma, kas tiem, kuriem draud nabadzība un sociālā atstumtība (AROPE), nodrošina piekļuvi kvalitatīvai IKT apguvei, tostarp programmēšanai un tehnoloģiskajām pamatprasmēm.
Code n’ Social (nepieciešama reģistrācija)

Projekts “CREATIONS”

Projekts “CREATIONS” tiek veidots ar ES finansējumu. Tajā tiek izstrādātas radošas un izklaidējošas metodes eksakto priekšmetu apgūšanai ar mākslas palīdzību. 
Projekts “CREATIONS  (var būt nepieciešama reģistrācija)

“Go-Lab iniciatīva”

Go-Lab iniciatīva atvieglo tiešsaistes laboratoriju un izmeklēšanas mācību lietotņu izmantošanu dabas zinībās skolās. Šis projekts saņēma finansējumu no ES programmas “Apvārsnis 2020”.
Go-Lab iniciatīva

“Scientifix”

Scientix veicina un atbalsta Eiropas mēroga sadarbību starp STEM (zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas) skolotājiem, izglītības pētniekiem, politikas veidotājiem un citiem STEM izglītības speciālistiem. Šis projekts saņēma finansējumu no ES programmas “Apvārsnis 2020”.

“Up2U”

Projekta “Up2U” mērķis ir uzlabot tiešsaistes mācīšanos vidusskolās, piedāvājot mācību vidi un rīkus, lai radītu kursus, uzglabātu saturu un attālināti piedalītos nodarbībās. “OpenUp2U” ir viena no projekta “Up2U” iniciatīvām. Šis projekts saņēma finansējumu no ES programmas “Apvārsnis 2020”. 
Iniciatīva “OpenUp2U”

Resursi svešvalodu apguvei**

Eiropas Komisija sadarbojas ar Eiropas Padomes Eiropas Moderno valodu centru, lai veicinātu daudzvalodību un gādātu, ka visiem interesentiem (arī tiem, kas ir nelabvēlīgākā stāvoklī salīdzinājumā ar citiem) ir pieejams kvalitatīvs valodu apguves piedāvājums. Iepazīstieties ar dažiem no resursiem, kas domāti izglītojamajiem, vecākiem un skolotājiem.

“Toy project”

Tiešsaistes kurss "Kopā veci un jauni: starppaaudžu pieeja” tiecas apvienot vecāka gadu gājuma pieaugušos un mazus bērnus (vecumā no 4 līdz 8 gadiem), lai dalītos zināšanās, prasmēs, vērtībās un kopā labi pavadītu laiku.
Toy project

“Savstarpējas atvērtās un tiešsaistes prasmes” (MOOS)

Šī projekta mērķis ir uzlabot IST un atvērtās izglītības resursu izmantošanu Eiropas augstskolu mācību programmās, lai stimulētu jaunas pieejas mācībām.
MOOS mācību platforma (nepieciešama reģistrācija)

Eiropas Tālmācības un e-mācību tīkls (EDEN)

Eiropas Tālmācības un e-mācību tīkls (EDEN) darbojas, lai tālmācības un e-mācību profesionāļi dalītos zināšanās un uzlabotu izpratni. Tā uzdevums ir popularizēt rīcībpolitiku un praksi kā Eiropā, tā arī aiz tās robežām.
EDEN

Eiropas Tālmācības universitāšu apvienība (EADTU)

Eiropas Tālmācības augstskolu asociācija (EADTU) ir Eiropas vadošā institucionālā asociācija tiešsaistes, atvērtās un elastīgas augstākās izglītības jomā. Tā ir Eiropas universitāšu modernizācijas programmas pamatā.


* Ja nav norādīts citādi, projekti saņēma finansējumu no ES programmas “Erasmus+”. 
** Darbību ICT-REV (IKT lietojums valodu apguvei un mācīšanai) un iniciatīvu “Atbalsts daudzvalodībai klasē” ir līdzfinansējusi Eiropas Komisija no programmas “Erasmus+” budžeta.

Līdzīgs saturs

“Erasmus+”: koronavīrusa ietekme

Uzziniet, kā koronavīruss ietekmē “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa darbības, par notiekošajām pārmaiņām un pieejamo atbalstu.
Dalībnieku un atbalsta saņēmēju bieži uzdotie jautājumi (BUJ)

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktās darbības (MSCA): koronavīrusa ietekme

Eiropas Komisija dara visu iespējamo, lai sniegtu atjauninātu informāciju par koronavīrusa pandēmijas ietekmi uz MSCA stipendiātiem un projektiem.
Koronavīruss: informācija MSCA kopienai

“ERASMUS+” projekta rezultātu platforma

Resursi un rīki, kas veicina inovatīvu, atvērtu un attālinātu mācīšanos. Tie radīti saskaņā ar programmu “Erasmus+” finansētos projektos.
“ERASMUS+” projekta rezultātu platforma