Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Padomes ieteikums par visaptverošu pieeju valodu mācīšanai un apguvei

Vērienīgajā redzējumā par Eiropas izglītības telpas izveidi pašas galvenās ir valodu prasmes. Prasme runāt svešvalodās ir vajadzīga ne tikai ārzemju studijās, bet arī darba tirgos, kas kļūst arvien internacionālāki. Apgūstot svešvalodas, cilvēks var gan atklāt svešzemju kultūru, gan paplašināt apvāršņus.

Tomēr, kā rāda pētījumi, ES dalībvalstis pietiekami ātri nestrādā pie situācijas, kur ikviens eiropietis jau no mazotnes prot divas svešvalodas (šāds mērķis ir izvirzīts redzējumā par Eiropas izglītības telpas izveidi).

Eiropas Savienībā obligātās izglītības programmas beigās skolēniem ir caurmērā zems svešvalodu prasmes līmenis, un starp dalībvalstīm pastāv lielas atšķirības. 

Pieaugot mobilitātei Eiropā un daudziem jauniešiem iebraucot no ārpussavienības valstīm studēt Eiropas Savienībā, ir būtiski lai, t. s. Eiropas projekta centrā būtu daudzvalodība.

Komisija ir iesniegusi priekšlikumu valodu mācīšanai un apguvei izmantot visaptverošu pieeju, kuras mērķis ir:

  • pastiprināt valodu mācīšanos līdz obligātās izglītības ieguves beigām, uzsvaru liekot uz to, lai tiktu iegūts noteikts prasmju līmenis pēc Eiropas Padomes Eiropas vienotā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmas;
  • izglītībā un apmācībā ieviest valodas izpratnes koncepciju, kam svešvalodu apguvē ir iekļaujošs satvars, kurā tiek ņemtas vērā individuālās valodu prasmes;
  • gādāt, lai būtu vairāk valodu pasniedzēju, kam ir iespēja mācīties un studēt ārzemēs;
  • apzināt un popularizēt novatoriskas, iekļaujošas un daudzvalodu mācīšanas metodes, izmantojot ES līmeņa rīkus un platformas, tādas kā School Education Gateway un eTwinning.

Pēc sarunām starp Komisiju un ES dalībvalstīm, izglītības ministri Padomes sanāksmē Briselē 2019. gada 22. maijā pieņēma Padomes ieteikumu par visaptverošu pieeju valodu mācīšanai un apguvei.