Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Nodrošināt, ka ES ir pievilcīgāka ārvalstu studentiem

Kā Komisija popularizē augstāko izglītību Eiropā

Studenti un pētnieki no ārpussavienības valstīm var sniegt savu artavu ES ekonomikas izaugsmē un konkurētspējā ar zināšanām un prasmēm, kas iegūtas Eiropā. Kopīgajā maģistratūras programmā “Erasmus Mundus” tiek piešķirtas stipendijas no ES līdzekļiem, lai piesaistītu labākos studentus no visas pasaules dalībai visaugstākās kvalitātes kopīgās programmās divās vai vairākās Eiropas augstākās izglītības iestādēs.

Studijas Eiropā 

Daudzas dalībvalstis aktīvi popularizē iespējas, ko tās piedāvā augstākās izglītības jomā. Komisijas iniciatīva “Studē Eiropā” nodrošina platformu, kur sniegt informāciju un popularizēt Eiropas valstu augstākās izglītības sistēmas un iestādes. Platforma un tās pasākumi sociālajos medijos palīdz studentiem izdarīt apzinātu izvēli par mācību vietām un programmām Eiropā, tostarp tām, kas varbūt ir mazāk pazīstamas ārpus Eiropas kontinenta. 

Turklāt “Studē Eiropā” dod iespēju ES un atsevišķām Eiropas valstīm piedalīties studiju izstādēs visā pasaulē, lai veicinātu augstāko izglītību Eiropā. Komisija arī sadarbojas ar nacionālajām aģentūrām visā Eiropā, lai apmainītos ar kalendāriem un idejām, kā padarīt Eiropas augstāko izglītību redzamāku.

Absolventi 

Absolventu organizācijas aktīvi darbojas kā Eiropas augstākās izglītības sūtņi savās valstīs. Tās piedalās augstākās izglītības izstādēs un pasākumos un izplata informāciju par iespējām studēt vai veikt pētījumus Eiropā, piemēram, atbilstīgi programmai “Erasmus+”

Komisija atbalsta “Erasmus+” studentu un absolventu aliansi (ESAA), kas atzīst bijušo studentu daudz lielāko lomu, kuru viņi var uzņemties, attīstot profesionālās prasmes un akadēmiskās zināšanas un daloties tajās ar tīklu veidošanas darbību palīdzību. Tiek veidotas arī jaunas absolventu asociācijas citos reģionos (pašreiz Rietumbalkānos un Āfrikā).