Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 6. darbība

Mūsdienās mākslīgā intelekta (MI) sistēmas ir daļa no mūsu ikdienas dzīves. Tā kā tās turpina attīstīties un palielinās datu izmantošana, ir ļoti svarīgi labāk izprast to ietekmi uz apkārtējo pasauli, tostarp izglītību un apmācību. 

MI ir liels potenciāls, lai pārveidotu izglītības un apmācības procesu studentiem, skolotājiem un skolu darbiniekiem. Tas varētu, piemēram, palīdzēt samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, kompensēt mācīšanās grūtības un palīdzēt skolotājiem ar diferencētām vai individualizētām mācībām, kurās izmanto valodu apguves lietotnes, teksta-runas pārveidotājus, MI mentorus izglītojamajiem un daudz ko citu. 

Šajā saistībā ir arvien svarīgāk, lai pētnieki, pedagogi un studenti izprastu MI un datu izmantošanas pamatprincipus, lai viņi spētu pozitīvi, kritiski un ētiski rīkoties ar šo tehnoloģiju un pilnībā izmantot tās potenciālu. 

Mērķi 

Lai palīdzētu iedzīvotājiem izprast MI lietotņu un datu izmantošanas potenciālu izglītībā un palielinātu informētību par iespējamiem riskiem, Eiropas Komisija izstrādās ētikas pamatnostādnes par MI un datu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā. 

Komisija arī atbalstīs ar šo jomu saistītus pētniecības un inovācijas pasākumus, izmantojot programmu “Apvārsnis Eiropa”, un izstrādās apmācību programmu pētniekiem un studentiem par ētiskajiem aspektiem saistībā ar MI un datu izmantošanu. 

Galvenās darbības

 • Izveidot ekspertu grupu, lai izstrādātu ētikas pamatnostādnes par MI un datu izmantošanu izglītībā un apmācībā skolotāju un pedagogu vajadzībām;
 • atbalstīt programmas “Apvārsnis Eiropa” attiecīgās darbības, ieskaitot:
  • uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus mācībām — “HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: drošības un uzticēšanās nodrošināšana ekspertpieredzes kvalitātē saistībā ar zinātniskajiem pētījumiem jauno tehnoloģiju kontekstā”;
  • uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus par paplašinātu realitāti izglītībā un apmācībā.

Gaidāmie rezultāti

 • Veicināt MI un datu ētisku izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā; 
 • uzlabot prasmes un zināšanas attiecībā uz “ētiku caur MI projektēšanu” studentu un pētnieku vidū, līdz ar mērķi panākt 45 % sieviešu dalību apmācības pasākumos;
 • veicināt paplašinātas realitātes izmantošanu izglītībā un apmācībā. 

Grafiks

 • 2021. gada jūlijs — ekspertu grupas pirmā sanāksme; 
 • 2022. gada jūnijs — ekspertu grupas noslēguma sanāksme; 
 • 2022. gada septembris — ētikas pamatnostādņu ieviešana attiecībā uz MI un datu izmantošanu mācīšanas un mācīšanās procesā pedagogiem;
 • līdz 2021. gada beigām — izsludināt uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus mācībām “HORIZON-WIDERA-2021-ERA-01-91: drošības un uzticēšanās nodrošināšana ekspertpieredzes kvalitātē saistībā ar zinātniskajiem pētījumiem jauno tehnoloģiju kontekstā”; 
 • līdz 2021. gada beigām — izsludināt uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus attiecībā paplašināto realitāti (XR) izglītības un apmācības procesā. 

Finansējums

Šo darbību finansē no ES programmas “Erasmus+” un “Apvārsnis Eiropa”.

Saziņai

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, varat sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.


Attēls: © Eiropas Savienība, 2021