Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva

Eiropas Inovatīvas mācīšanas balva ir jauna iniciatīva, ko paredzēts sākt 2021. gadā. Tā izveidota ar Komisijas paziņojumu par Eiropas izglītības telpas izveidi līdz 2025. gadam. 

Balvas mērķi ir:

  • atzinīgi novērtēt skolotāju un skolu sasniegumus un celt izglītības darba vērtību;
  • apzināt un veicināt izcilu mācīšanas un mācīšanās praksi;
  • būt par pamudinājumu savstarpēji mācīties;
  • uzsvērt programmas “Erasmus+” nozīmi Eiropas skolotāju sadarbībā un Eiropas izglītības telpas izveidē.

Balva tiks piešķirta par sasniegumiem skolu izglītībā, tai skaitā agrīnās pirmsskolas izglītībā un aprūpē un profesionālajā izglītībā un apmācībā (PIA). 

Līdzīgi kā “Erasmus+” skolotāju akadēmijas, šī jaunā iniciatīva tiecas atbalstīt skolotāju un pasniedzēju karjeru, veicinot profesionālo izcilību, profesionālos tīklus un prakses kopienas, kā arī mācību mobilitāti ārvalstīs.

Katrai programmas “Erasmus+” valstij piešķirs četras balvas šādās kategorijās:

  • agrīnā pirmsskolas izglītība un aprūpe;
  • pamatizglītība;
  • vidējā izglītība; 
  • PIA izglītība.

Kandidātus atlasīs un balvai nominēs “Erasmus+” valstu aģentūras, kas līdzdarbojas šīs iniciatīvas veidošanā. 

Balvai katru gadu būs tematiska ievirze, un tiks apbalvoti skolotāji un skolas, kas savos projektos pievērsušies konkrētai Eiropas izglītības telpas prioritātei. 

2021. gada temats ir tālmācība un jaukta tipa mācīšanās; tas ir cieši saistīts ar Digitālās izglītības rīcības plānu un Covid-19 pandēmiju.