Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Iniciatīva “Eiropas universitātes”

Kas ir iniciatīva "Eiropas universitātes"?

Eiropas izglītības panorāma mainās. 2017. gada Gēteborgas samitā ES vadītāji ieskicēja izglītības un kultūras redzējumu. 2017. gada decembra secinājumos Eiropadome aicināja dalībvalstis, Padomi un Komisiju virzīt vairākas iniciatīvas, tostarp:

“[..] stiprināt stratēģiskas partnerības starp augstākās izglītības iestādēm visā ES un mudināt līdz 2024. gadam izveidot aptuveni divdesmit "Eiropas universitātes", proti, augšupēji veidotus universitāšu tīklus visā ES, kas studentiem ļaus iegūt diplomu, kombinējot studijas vairākās ES valstīs, un sekmēs Eiropas universitāšu starptautisko konkurētspēju”.

Atsaucoties uz šo aicinājumu, augstākās izglītības iestādes, studentu organizācijas, ES dalībvalstis un Komisija ir kopīgi izstrādājušas iniciatīvu “Eiropas universitātes”. Šodien tā ir viena no ES pamatiniciatīvām, kas ES palīdzēs izveidot iecerēto Eiropas izglītības telpu.

 

Kas ir Eiropas universitāte?

“Eiropas universitātes” ir starptautiskas alianses, kas kļūs par nākotnes universitātēm un popularizēs Eiropas vērtības un identitāti, radikāli uzlabojot Eiropas augstākās izglītības kvalitāti un konkurētspēju. Lai spertu šo nozīmīgo soli uz priekšu, Komisija izmēģina dažādus sadarbības modeļus Eiropas universitātēm, izsludinot divus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus programmas “Erasmus +” ietvaros. Alianses:

  • iekļauj partnerus no visu veidu augstākās izglītības iestādēm un ir ar plašu ģeogrāfisko tvērumu visā Eiropā;
  • pamatosies uz kopēju ilgtermiņa stratēģiju, kas orientēta uz ilgtspējību, izcilību un Eiropas vērtībām;
  • piedāvās uz studentiem orientētas studiju programmas, kas kopīgas vairākām universitātēm, kur dažādas studentu apvienības varēs izstrādāt pašas savas programmas un izmēģināt mobilitāti visos studiju līmeņos;
  • pieņems uz risināmajām problēmām orientētu pieeju, kuras ietvaros studenti, augstskolas un ārēji partneri varēs sadarboties starpdisciplinārās komandās, lai pārvarētu svarīgākās problēmas, ar kurām šodien saskaras Eiropa.

Pirmā uzaicinājuma rezultāti

2019. gada uzaicinājuma rezultāti tika publicēti 2019. gada jūnijā. No 54 saņemtajiem pieteikumiem tika atlasītas pirmās 17 Eiropas augstskolu alianses, kurās apvienotas 114 augstākās izglītības iestādes no 24 dalībvalstīm. Vairāk izlasiet pilnajā paziņojumā presei.

Otrā uzaicinājuma rezultāti

Tagad ir publicēti 2020. gada uzaicinājuma rezultāti. No 62 saņemtajiem pieteikumiem tika atlasītas vēl 24 “Eiropas universitātes” alianses, kurās apvienotas 165 augstākās izglītības iestādes no 26 dalībvalstīm un citām valstīm, kas piedalās programmā Erasmus+. Vairāk izlasiet pilnajā paziņojumā presei.

41 “Eiropas universitātes” alianse pārbaudīs dažādus “Eiropas universitātes” jaunās koncepcijas modeļus un novērtēs, kā tā spēj pārveidot augstāko izglītību. Iniciatīva "Eiropas universitātes” tiks pilnā mērā ieviesta un paplašināta nākamās 2021.–2027. gada "Erasmus” programmas ietvaros. Vairāk lasiet Komisijas faktu lapā par šo iniciatīvu.