Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Digitālās izglītības rīcības plāns — 2. darbība

Covid-19 pandēmijas ietekmē bija spēji un plaši jāsāk izmantot digitālās mācību metodes. Izglītības un apmācības nepārtrauktības nodrošināšanai ieviesto risinājumu klāsts ir plašs; tas ietver gan vienkāršus, gan augsto tehnoloģiju procesus, turklāt šajā ziņā starp dažādajiem Eiropas Savienības (ES) reģioniem un dalībvalstīm ir vērojamas izteiktas atšķirības. 

Augstāks digitālās kapacitātes līmenis un pieredze darbā ar alternatīvām un elastīgām mācīšanās formām ir ļāvusi reaģēt ātrāk un efektīvāk. 

Dati liecina par atšķirībām starp izglītības un apmācības līmeņiem un nozarēm. Vairumā gadījumu augstākās izglītības iestādes turpināja savas nodarbības virtuāli, savukārt daudzām skolām gan pamatizglītības, gan vidusskolas līmenī trūka zināšanu un bija jāpieliek lielas pūles, lai visiem saviem skolēniem varētu piedāvāt tālmācības un tiešsaistes mācību iespējas. 

Šajā kontekstā ierosinātajā Padomes ieteikumā izklāstīts, kā efektīvi kombinēt dažādas mācību vides un instrumentus, lai palielinātu tālmācības un tiešsaistes pamatizglītības un vidējās skolas izglītības iekļautību un elastību.

Mērķi

Pamatojoties uz Covid-19 pandēmijas laikā gūto pieredzi, Eiropas Komisija ir ierosinājusi Padomes ieteikumu, lai ES līmenī attīstītu kopīgu izpratni par efektīvām, iekļaujošām un saistošām pieejām tālmācībai, tiešsaistes un jaukta tipa mācībām. 

Mērķis ir atbalstīt dalībvalstis savu skolu izglītības sistēmu pielāgošanā, lai tās elastīgāk un organizētākā veidā pielāgotos plašam pedagoģisko metožu un tehnoloģisko rīku klāstam, izglītojamo vajadzībām un mainīgajiem apstākļiem.

Saziņai

Ja vēlaties uzzināt vairāk par šo darbību, varat sazināties ar mums, izmantojot e-pasta adresi
EAC-DIGITALEDUCATION@ec.europa.eu.

Sekojiet @EUDigitalEdu vietnē Twitter, lai uzzinātu jaunākās ziņas un attīstību saistībā ar šo darbību un visu Digitālās izglītības rīcības plānu kopumā.


Attēls: © Eiropas Savienība, 2021