Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Universitetų ir įmonių bendradarbiavimas

Kodėl reikalingas glaudesnis universitetų ir įmonių bendradarbiavimas?

Glaudesnių įmonių ir akademinės bendruomenės ryšių kūrimas gali:

  • skatinti keitimąsi ir dalijimąsi žiniomis,
  • kurti ilgalaikius partnerystės ryšius ir galimybes,
  • skatinti inovacijas, verslumą, kūrybiškumą.

Glaudesnis universitetų ir įmonių bendradarbiavimas taip pat gali padėti absolventams įgyti darbo rinkoje reikalingų įgūdžių bei atitinkamą mąstyseną ir prisidėti prie jų asmeninio tobulėjimo. 

Europoje yra daug sėkmingo akademinės bendruomenės ir pramonės bendradarbiavimo pavyzdžių, tačiau šio bendradarbiavimo forma ir mastas įvairiose šalyse, aukštojo mokslo institucijose ir mokslo disciplinose labai skiriasi. Daugiau informacijos pateikiama Komisijos tyrime „Universitetų ir įmonių bendradarbiavimo padėtis Europoje“.

Universitetų ir įmonių forumas

Nuo 2008 m. Briuselyje kas dvejus metus organizuojamas Universitetų ir įmonių forumas, kuriame suteikiama galimybių vykdyti tinklaveiką ir keistis idėjomis bei gerąja patirtimi suburiant:

  • aukštojo mokslo institucijas,
  • bendroves,
  • verslo asociacijas,
  • valdžios institucijas,
  • politikos formuotojus.

Forumo metu dalyviai nagrinėja dabartinę universitetų ir įmonių bendradarbiavimo padėtį ir šiam bendradarbiavimui remti reikalingas politikos iniciatyvas bei programas. 

Reguliariai vyksta teminiai forumai, rengiami bendradarbiaujant su ES valstybėmis narėmis, kuriuose nagrinėjamos svarbiausios nacionalinio ir regioninio lygmenų temos.