Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Tarybos rekomendacija dėl visapusiško požiūrio į kalbų mokymą ir mokymąsi

Kalbų mokėjimas – viena svarbiausių plataus užmojo siekio sukurti Europos švietimo erdvę dalių. Mokėti užsienio kalbų reikia ne tik tam, kad būtų galima studijuoti užsienyje. To reikia ir darbo rinkose, kurios tampa vis tarptautiškesnės. Mokydamiesi kalbų žmonės ir susipažįsta su kitų šalių kultūromis, ir didina savo perspektyvas.

Tačiau tyrimai rodo, kad ES valstybės narės nepakankamai sparčiai artėja prie siekiant sukurti Europos švietimo erdvę iškelto tikslo, kad kiekvienas europietis nuo mažens mokėtų kalbėti dviem užsienio kalbomis.

Privalomojo švietimo programą baigusių mokinių vidutinis kalbų mokėjimo lygis ES yra žemas ir esama labai didelių skirtumų tarp valstybių narių. 

Kadangi judumas Europoje auga ir daug jaunimo atvyksta studijuoti į ES iš trečiųjų šalių, būtina užtikrinti, kad daugiakalbystei Europos projekte būtų skiriama itin daug dėmesio.

Komisija pateikė pasiūlymą dėl visapusiško požiūrio į kalbų mokymą ir mokymąsi. Juo siekiama:

  • skatinti mokytis kalbų iki privalomojo švietimo laikotarpio pabaigos, daugiausia dėmesio skiriant tam, kad būtų pasiekti konkretūs kompetencijos lygiai, remiantis Europos Tarybos Bendra Europos kalbų mokėjimo orientacine sistema (CEFR);
  • į švietimo ir mokymo sritį įtraukti kalbinio sąmoningumo sąvoką, kad būtų užtikrinama įtrauki kalbų mokymosi sistema atsižvelgiant į atskirų asmenų kalbų mokėjimą;
  • užtikrinti, kad daugiau kalbų mokytojų turėtų galimybę mokytis ir studijuoti užsienyje;
  • nustatyti ir skatinti naujoviškus, įtraukius ir daugiakalbius mokymo metodus, naudojant ES lygmens priemones ir platformas, pavyzdžiui, School Education Gateway ir eTwinning.

Pasibaigus Komisijos ir ES valstybių narių deryboms, 2019 m. gegužės 22 d. Tarybos posėdyje Briuselyje švietimo ministrai priėmė Tarybos rekomendaciją dėl visapusiško požiūrio į kalbų mokymą ir mokymąsi.