Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Mokymosi ištekliai koronaviruso protrūkio metu: ES finansuojami projektai

ES finansuojami projektai*

„EduHack“

„EduHack“ yra gebėjimų stiprinimo programa, skirta universitetų pedagogams, norintiems išmokti mokyti naudojantis skaitmeninėmis technologijomis ir eksperimentuojant su inovatyviais metodais ir priemonėmis. 
„EduHack“

„Penji saugo planetą“

Išbandykite šią žaidimu paremtą mokymosi veiklą, kuri pradinių ir vidurinių mokyklų moksleivius supažindina su aplinkosauginio tvarumo svarba.
Penji saugo planetą (reikia parsisiųsti programelę)

Platforma „Bio talent“

Atsižvegiant į strategijos „Europa 2020“ tikslus užtikrinti pažangų, tvarų ir integracinį augimą, įgyvendinant projektą „Bio talent“ sukurta inovatyvi mišraus e. mokymosi programa biologinės įvairovės tema.

BINGO

Susipažinkite su dviem mokomaisiais vaizdo siužetais, kuriuose paaiškinami biokontrolės metodai, pritaikant animaciją ir priartintus smulkių vabzdžių vaizdus. Šis projektas finansuotas pagal ES programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“.
BINGO

„Yummy Physics“

Pasižiūrėkite šią vaizdo įrašų seriją apie maisto fiziką. Šis projektas finansuotas pagal ES programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“.
„Yummy Physics“ (vaizdo įrašų serija)

„Sundial“

Atraskite penkias pradinių klasių mokytojams skirtas internetines astronomijos pamokas anglų ir nyderlandų kalbomis. Prie kiekvienos pamokos pridedami pasiūlymai dėl mokymo tikslų ir pateikiama medžiaga, kurią galima atsispausdinti. Projektas „Sundial“ finansuotas pagal ES programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“.

Projektas „Open Mind“

Projekto „Open Mind“ tikslas – skatinti verslo dalykų nestudijavusių besimokančių moterų ir studenčių socialinį verslumą dalyvaujant inovatyviame, žaidybiniame atvirame internetiniame kurse.
Projektas „Open Mind“

Projektas „Moby Click“

Išbandykite e. mokymosi medžiagą, padedančią plėtoti technologijomis grindžiamas mokymąsi.
Projektas „Moby Click“ (gali reikėti užsiregistruoti)

„Code n’ Social“

Išmėginkite šią interaktyvią mokymosi platformą, kurioje asmenims, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis, suteikiama prieiga prie kokybiško IRT mokymosi, įskaitant programavimą ir pagrindinius technologinius įgūdžius.
„Code n’ Social“ (reikalinga registracija)

Įgyvendinant šį ES finansuojamą projektą kuriamas menu grindžiamas kūrybingas ir įtraukiantis požiūris į tiksliųjų ir gamtos mokslų mokymą. 
Projektas CREATIONS (gali reikėti užsiregistruoti)

Iniciatyva „Go-Lab“

Iniciatyva „Go-Lab“ palengvina naudojimąsi internetinėmis laboratorijomis ir mokymosi atliekant tyrimus taikomosiomis programomis, skirtas moksliniam ugdymui mokyklose. Šis projektas finansuotas pagal ES programą „Horizontas 2020“.
Iniciatyva „Go-Lab“

„Scientifix“

Pagal projektą „Scientifix“ skatinamas ir remiamas europinis gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos ir matematikos mokytojų, edukologijos srityje dirbančių mokslininkų, politikos formuotojų ir kitų šios srities švietimo specialistų bendradarbiavimas. Šis projektas finansuotas pagal ES programą „Horizontas 2020“.

„Up2U“

Projektu „Up2U“ siekiama gerinti internetinio mokymo vidurinėse mokyklose kokybę, suteikiant mokymosi aplinką ir priemones, skirtas pamokoms kurti, saugoti turinį ir pamokose dalyvauti nuotoliniu būdu. „OpenUp2U“ yra viena iš projekto „Up2U“ iniciatyvų. Šis projektas finansuotas pagal ES programą „Horizontas 2020“. 
Iniciatyva „OpenUp2U“

Kalbų mokymosi ištekliai**

Europos Komisija, siekdama paskatinti daugiakalbystę ir galimybę visiems besimokantiems gauti kokybišką kalbų mokymą, bendradarbiauja su Europos Tarybos dabartinių kalbų Europos centru. Susipažinkite su atrinktais kalbų besimokantiems asmenims, tėvams ir mokytojams skirtais ištekliais.

„Toy project“

Internetiniu kursu „Jauni ir seni kartu.“ Integracinis požiūris“ siekiama suburti vyresnio amžiaus suaugusius žmones ir vaikus (4–8 metų), kad jie galėtų dalytis žiniomis, įgūdžiais, vertybėmis ir smagiai praleistų laiką.
„Toy project“

„Abipusiai atviri internetiniai įgūdžiai“ (angl. Mutual Open and Online Skills, MOOS)

Šio projekto tikslai – gerinti IRT ir atvirųjų švietimo išteklių naudojimą Europos vidurinių mokyklų programose, siekiant paskatinti naujus mokymosi metodus.
Mokymosi platforma MOOS (reikalinga registracija)

Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN)

Europos nuotolinio ir e. mokymosi tinklas (EDEN) sukurtas siekiant padėti nuotolinio ir e. mokymosi srityje dirbančių specialistų dalijimąsi žiniomis ir bendradarbiavimą. Jis taip pat skirtas paskatinti atitinkamą politiką ir praktiką Europoje ir už jos ribų.
EDEN

Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacija

Europos nuotolinio mokymo universitetų asociacija yra pagrindinė institucinė internetinio, atvirojo ir lanksčiojo aukštojo mokslo asociacija. Ji atlieka pagrindinį vaidmenį įgyvendinant Europos universitetų modernizavimo darbotvarkę.


* Projektai finansuoti pagal ES programą „Erasmus+“, nebent nurodyta kitaip. 
** Projektą „IRT kalbų mokymuisi ir mokymui paremti (ICT-REV)“ ir iniciatyvą „Parama daugiakalbėms klasėms“ bendrai finansavo Europos Komisija pagal programą „Erasmus+“.

Daugiau šia tema

„Erasmus+“. Koronaviruso poveikis

Gaukite informacijos apie koronaviruso poveikį programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso veiksmams, apie pokyčius ir teikiamą paramą.
Dalyvių ir paramos gavėjų dažnai užduodami klausimai (DUK)

Programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“ (MSCA). Koronaviruso poveikis

Europos Komisija deda visas pastangas, kad pateiktų naujausią informaciją apie koronaviruso pandemijos poveikį pagal šią programą remiamiems moksliniams bendradarbiams ir projektams.
Koronavirusas. Informacija MSCA bendruomenei

„Erasmus+“ projektų rezultatų platforma

Susipažinkite su ištekliais ir priemonėmis, kuriais skatinamas inovatyvus atvirasis ir nuotolinis mokymas ir kurie yra sukurti įgyvendinant programą „Erasmus+“.
„Erasmus+“ projektų rezultatų platforma