Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos studento pažymėjimo iniciatyva

Kas yra Europos studento pažymėjimo iniciatyva?

Aiškios ir saugios administracinės procedūros internetu ir studentams lengvai pasiekiama informacija yra ypač svarbūs skatinant studentų judumą Europoje. Jos taip pat svarbios norint paskatinti dalyvavimą švietimo ir kultūros veikloje, atsižvelgiant į viziją iki 2025 m. metų sukurti Europos švietimo erdvę.

Vykdant Europos studento pažymėjimo iniciatyvą bus sukurta internetinė per „Erasmus+“ mobiliąją programėlę veikianti vieno langelio sistema, kad studentai ja galėtų tvarkyti visus su savo judumo laikotarpiu susijusius administracinius reikalus – prieš išvykimą, buvimo užsienyje laikotarpiu ir jam pasibaigus. Ji leis studentams rasti visą informaciją, kurios reikia, kad jų judumo patirtis užsienyje būtų kokybiška.

Siekiama šią iniciatyvą visapusiškai įgyvendinti 2021 m. Tikimasi, kad iki to meto būsimojoje progamoje „Erasmus+“ dalyvausiančios aukštojo mokslo institucijos studentų judumo duomenimis keistis naudos „Erasmus“ be popieriaus tinklą. Šioms institucijoms naudotis „Erasmus“ be popieriaus tinklu bus privaloma tokiais etapais:

  • 2021 m. – internetinių mokymosi sutarčių tvarkymui;
  • 2022 m. – tarpinstitucinių susitarimų tvarkymui;
  • 2023 m. – keitimuisi informacija apie studentų kandidatūras, priėmimą ir su studentų judumu susijusiomis akademinėmis pažymomis.

Siekiant, kad programoje „Erasmus+“ dalyvaujantiems studentams būtų užtikrintos veiksmingesnės administracinės procedūros, dalyvaujančios institucijos taip pat turės skatinti naudotis „Erasmus+“ mobiliąja programėle. Iki 2025 m. visi Europos studentai turėtų galėti naudotis Europos studento pažymėjimo iniciatyvos teikiamais privalumais. Daugiau apie tai – mūsų internetiniame seminare „Erasmus Goes Digital“.

Kokia yra Europos studento pažymėjimo iniciatyvos teikiama nauda?

Pažymėjimas visiškai atitiks duomenų apsaugos teisės aktus ir užtikrins saugų keitimąsi informacija apie studentus. Studentai galės sklandžiai pereiti iš vienos aukštojo mokslo institucijos į kitą. Be to, pažymėjimas taip pat suteiks studentams galimybę klausyti kursų internetu ir naudotis elektroninėmis paslaugomis, kurias teikia kitos aukštojo mokslo institucijos. 

Dėl to ne tik supaprastės virtualusis judumas ir mišrusis mokymasis, bet pasinaudodami Europos studento pažymėjimo iniciatyva studentai taip pat galės rinktis iš didesnės mokymosi programų pasiūlos. Vėliau su šiuo pažymėjimu studentai taip pat galės su nuolaida patekti į kultūros renginius visoje Europoje. 

Iniciatyvos teikiamą naudą pajus ne tik studentai. Supaprastės administracinės procedūros, sumažės aukštojo mokslo institucijų administracinė našta, atsiras daugiau judumo galimybių visiems. 

Šią iniciatyvą sudarančių skaitmeninių projektų – „Erasmus“ be popierių“, EMREX ir Europos studento pažymėjimas – mastas nuo 2019 m. bus išplėstas, skyrus lėšų pagal programą „Erasmus+“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonę.

Europos studento pažymėjimo iniciatyva bus susieta su ES elektroninės atpažinties taisyklėmis (eIDAS reglamentas), kad būtų užtikrintas būtinas studentų tapatybės nustatymo patikimumas ir studentams suteikta galimybė naudotis savo teisėmis internete. 

Todėl ši iniciatyva – tai dar vienas žingsnis į skaitmeninę Europos visuomenę ir tikrą Europos švietimo erdvę, kurioje bus įprasta kurį laiką studijuoti ir mokytis užsienyje, o kokybiškas švietimas bus prieinamas visiems.

Europos studento pažymėjimo iniciatyvos nauda

Studentams: 

  • paprasta susipažinti su kurso medžiaga prieš išvykstant, registravimasis į kursus internetu, automatiškas ECTS kreditų pripažinimas,
  • galimybė nedelsiant gauti paslaugų, pavyzdžiui, bibliotekų, transporto, apgyvendinimo, priimančiajame universitete,
  • nuolaidos kultūros renginiams visoje ES.

Aukštojo mokslo institucijoms: 

  • paprastas internetinis viso studentų judumo proceso – nuo studentų atrankos iki ECTS kreditų pripažinimo – administravimas,
  • internetinis studentų tapatybės nustatymas, paprastas ir saugus aukštojo mokslo institucijų keitimasis studentų duomenimis, įskaitant akademinius išrašus, 
  • mažesnė su studentų judumu susijusi administracinė našta.