Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Europos novatoriško mokymo apdovanojimas

Europos novatoriško mokymo apdovanojimas – nauja iniciatyva, kurią ketinama pradėti įgyvendinti 2021 m. ir kuri buvo paskelbta Komisijos komunikate dėl Europos švietimo erdvės sukūrimo iki 2025 m. 

Apdovanojimu siekiama:

  • pagerbti mokytojų ir mokyklų pasiekimus ir atkreipti dėmesį į jų atliekamą darbą;
  • nustatyti ir viešinti išskirtinius mokymo ir mokymosi metodus;
  • skatinti tarpusavio mokymąsi;
  • parodyti, kaip programa „Erasmus+“ prisideda prie Europos mokytojų bendradarbiavimo ir Europos švietimo erdvės kūrimo.

Apdovanojimas bus susietas su mokykliniu ugdymu, įskaitant ankstyvąjį ugdymą ir priežiūrą ir profesinį mokymą

Šia nauja iniciatyva, kaip ir „Erasmus+“ mokytojų akademijų iniciatyva, siekiama paremti bendrųjų dalykų ir profesijos mokytojų profesinę veiklą skatinant profesinį meistriškumą, specialistų tinklus ir veiklos bendruomenes, taip pat tarptautinį mobilumą mokymosi tikslais.

Kiekvienoje iš programos „Erasmus+“ šalių bus teikiami keturi apdovanojimai:

  • ikimokyklinio ugdymo ir priežiūros;
  • pradinio ugdymo;
  • vidurinio ugdymo; 
  • profesinio mokymo.

Laureatus atrinks ir siūlys „Erasmus+“ nacionalinės agentūros, dalyvaujančios šios iniciatyvos rengimo veikloje. 

Apdovanojimas kasmet bus susietas su vis kita tema, o jį gaus mokytojai ir mokyklos, įgyvendinę konkrečios prioritetinės Europos švietimo erdvės temos projektus. 

2021 m. tema – nuotolinis ir mišrusis mokymasis Skaitmeninio švietimo veiksmų plano ir COVID-19 pandemijos kontekste.