Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Diplomo priedėlis

Kas yra diplomo priedėlis?

Diplomo priedėlį pagal Komisijos, Europos Tarybos ir Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) sutartus standartus parengia aukštojo mokslo institucijos. Jis taip pat yra „Europass“ skaidrumo priemonių rinkinio dalis

Diplomo priedėlis yra skirtas padėti pasiekti akademinių kvalifikacijų pripažinimą. Diplomo priedėlis yra svarbi absolventams skirta Europos aukštojo mokslo erdvės priemonė, kuria siekiama užtikrinti, kad jų įgytus laipsnius pripažintų aukštojo mokslo institucijos, viešosios valdžios institucijos ir darbdaviai jų ir užsienio šalyse. Tačiau jis nėra gyvenimo aprašymas ar pirminės kvalifikacijos pakaitalas.

Diplomo priedėlyje yra aštuoni skirsniai, kuriuose pateikiama informacija apie: 

  • diplomo turėtoją,
  • kvalifikacijos rūšį ir ją suteikusią instituciją,
  • kvalifikacijos lygį,
  • programos turinį ir gautus rezultatus,
  • kvalifikacijos funkciją,
  • priedėlio patvirtinimą,
  • šalies aukštojo mokslo sistemą (ją teikia nacionaliniai akademinio pripažinimo informacijos centrai (NARIC);
  • taip pat pateikiama kita svarbi informacija.

Bolonijos procese dalyvaujančių šalių aukštųjų mokyklų absolventai automatiškai įgyja teisę nemokamai gauti diplomo priedėlį viena iš plačiausiai vartojamų Europos kalbų. 

Kokią naudą jis teikia? 

Diplomo priedėlis leidžia studentams lengviau palyginti įvairių Europos šalių kvalifikacijas ir studijų programas. Jame pateikiamas išsamus baigtų studijų aprašymas ir apibūdinami baigus programą įgyti gebėjimai.  

Su šiuo priedėliu, dėl didesnio aukštojo mokslo institucijų ir darbdavių akademinės kvalifikacijos pripažinimo tarptautiniu mastu, jo turėtojams taip pat gali būti lengviau įsidarbinti ar pasinaudoti tolesnių studijų užsienyje galimybėmis.

Aukštojo mokslo institucijoms jis naudingas tuo, kad didėja jų teikiamų akademinių kvalifikacijų pripažinimas. Gerėja institucijų matomumas tiek kitoms aukštojo mokslo institucijoms, tiek darbdaviams. Suteikdamas bendrą akademinių kvalifikacijų pripažinimo sistemą ir padėdamas sumažinti daugybės institucijų patiriamą administracinę naštą, priedėlis taip pat padeda išsaugoti aukštojo mokslo institucijų institucinę autonomiją.