Skip to main content
European Education Area home page European Education Area home page

European Education Area

Quality education and training for all

Tarybos rezoliucija dėl Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos siekiant sukurti Europos švietimo erdvę ir imtis veiksmų vėlesniu laikotarpiu (2021–2030 m.)

lietuvių