Skip to main content

European Education Area

Quality education and training for all

Apie išteklius ir priemones

ES renka nemažą kiekį informacijos, susijusios su švietimu, mokymu ir profesiniu tobulinimusi visose valstybėse narėse. Nepaprastai svarbu, kad šiomis žiniomis būtų dalijamasi ir suteikiami ištekliai, kurių reikia pageidaujantiesiems pradėti pirmą švietimo proceso etapą arba pereiti į kitą.

Finansavimo trūkumas daugeliui užkerta kelią siekti asmeninio tobulinimosi tikslų, todėl informacija apie galimybes gauti finansavimą yra labai svarbi būsimiems ir esamiems studentams. 

Šiame puslapyje pateikiama ES siūlomų pagalbinių priemonių ir išteklių daugeliui švietimo programų. Su išsamiais ES švietimo politikos rėmimo dokumentais, įskaitant mokslinių tyrimų ir statistikos duomenis, taip pat galima susipažinti naudojantis šia svetaine.